Feiten en cijfers

 • Scheikundige Technologie (ST) is een van de negen faculteiten van de Technische Universiteit Eindhoven
 • de faculteit is opgericht in 1957
 • onderwijs:
  • bacheloropleiding: Chemical Engineering and Chemistry
  • masteropleiding: Chemical Engineering
  • ontwerpersopleiding: Process and Product Design (PPD), tweejarige post-masteropleiding
 • acht onderzoeksgroepen binnen twee onderzoeksspeerpunten:
  • Molecular Systems and Materials Chemistry
  • Chemical and Process Technology

Totaal aantal studenten

 • ongeveer 250 bachelorstudenten
 • ongeveer 120 masterstudenten

Totaal ongeveer 500 medewerkers, onder wie:

 • 16 hoogleraren
 • 13 deeltijdhoogleraren
 • 18 universitair hoofddocenten (UHD)
 • 17 universitair docenten (UD)
 • in 2010 waren er 143 promovendi en 43 Technologisch Ontwerpers in Opleiding (TOIO)