Organisatie

Onderzoek
Het onderzoek aan de faculteit Scheikundige Technologie vindt plaats binnen relatief zelfstandige onderzoeksgroepen. Deze onderzoeksgroepen participeren meestal in het onderzoek van landelijke onderzoekssscholen en instituten.

Onderwijs
De faculteit biedt een bacheloropleiding Scheikundige Technologie en de masteropleiding Chemical Engineering aan. De praktische organisatie is in handen van het Onderwijsinstituut.

Medezeggenschap wordt behartigd door de faculteitsraad.

Faculteitsbureau
De medewerkers van het faculteitsbureau staan het bestuur en de medewerkers bij. In het bureau zijn de volgende afdelingen ondergebracht:

  • personeel & organisatie
  • financiën
  • ICT
  • interne zaken
  • arbo en milieu
  • beleidsondersteuning