Faculteitsbestuur Scheikundige Technologie

Het faculteitsbestuur is het bestuursorgaan op faculteitsniveau. Het College van Bestuur benoemt de drie leden: de decaan, de vicedecaan (ook wel derde lid genoemd) en de directeur Bedrijfsvoering. Het faculteitsbestuur is eindverantwoordelijk voor de inhoud en de vormgeving van onderwijs en onderzoek.

Decaan

prof.dr.ir. E.J.M. Hensen

 • bestuurlijk overleg
 • HL en UHD beleid
 • voorzitter FB-vergaderingen
 • voorzitter Hooglerarenberaad ST

Vice-decaan

prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer

 

Directeur bedrijfsvoering

dr. L.N.I.H. Nelissen

 • financiën
 • personeelsaangelegenheden
 • gebouwenbeheer
 • informatievoorziening en PR
 • automatisering
 • materiële zaken
 • arbo & milieu

Adviseurs

ir. P.F.A.M. Janssens
Opleidingsdirecteur
Directeur Graduate Program Chemical Engineering & Chemistry

Management assistent

E.M. de Rooij
Kamer: Helix STW 2.31
Telefoon: 040 247 3060
E-mail: e.m.d.rooij@tue.nl