Faculteitsraad

De Faculteitsraad Scheikundige Technologie (FR-ST) is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. De raad bestaat uit vijf studenten en vijf personeelsleden.

Taak en bevoegdheden
De faculteitsraad heeft als taak de algemene gang van zaken in de faculteit kritisch te volgen. Zij kan het faculteitsbestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Zij heeft dezelfde bevoegdheden als de universiteitsraad, maar dan toegespitst op zaken die de faculteit aangaan.

Intranet Faculteitsraad
Medewerkers en studenten van de faculteit vinden meer informatie op de intranetpagina's van de Faculteitsraad.