Werken bij de faculteit Scheikundige Technologie

Er zijn regelmatig vacatures bij onze faculteit, zowel voor wetenschappelijke als ondersteunende functies. De faculteit Scheikundige Technologie is een van de negen faculteiten van de Technische Universiteit Eindhoven. De faculteit verzorgt onderwijs op de terreinen chemie, materiaalkunde en proceskunde. Er zijn acht onderzoeksprogramma’s die op een coherente wijze ingedeeld zijn in twee onderzoeksgebieden. De faculteit heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan het genereren en ontwikkelen van relevante wetenschappelijke kennis en technologie, die van betekenis is voor de langetermijnbehoeften van de samenleving als geheel.

Bekijk het vacatureoverzicht voor wetenschappelijk en ondersteunend personeel.