Innoveren met Scheikundige Technologie

Wilt u meer informatie over innoveren in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven? Neem dan contact op met het TU/e Innovation Lab. Het TU/e Innovation Lab is binnen onze universiteit dé organisatie voor innovatiestimulering, kennis & technologie transfer, businessdevelopment en tevens incubator van de TU/e. Ze hebben een goed overzicht in alle onderzoeksexpertises binnen de universiteit. Zij kunnen uw onderzoeksvraag snel met de meest relevante onderzoeksgroepen en personen matchen. Een gezamenlijke verkenning brengt vaak meerdere relevante vakgebieden en mogelijke samenwerkingsvormen aan het licht. Hier kunt u uw voordeel mee doen.

Lees meer over Starten en ondernemen.