Samenwerking met DSTI

Sinds de stijging van de energieprijzen wordt steeds meer onderzoek gedaan naar energiebesparing. In 2006 is daarom het Nederlandse Scheidingstechnologie Instituut (DSTI) opgericht. Dat is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, universiteiten en instituten, met als doel innovatieprocessen veel sneller en efficiënter te laten verlopen dan gebruikelijk. Momenteel lopen er drie onderzoeksprojecten met DSTI: het selectief scheiden van water zonder verdamping, het verwijderen van sporencomponenten in water en een combinatie van een destillatie met een reactie.