Persoonlijke Marie Curie-beurs voor twee ST-onderzoekers

Twee ST-onderzoekers en een BMT-onderzoeker hebben een persoonlijke ‘Marie Curie-beurs’ binnengehaald uit het Europese subsidieprogramma Horizon 2020. Het gaat om bedragen van bijna 166.000 euro per persoon voor twee jaar. De projecten behelzen de ontwikkeling van halfgeleidend plastic, de vorming van magnetiet en de zelfassemblage van moleculaire bouwblokken.

Officieel vallen de beurzen onder de zogenoemde Marie Skłodowska-Curie actions (SKCA) van Horizon 2020, het huidige subsidieprogramma van de Europese Commissie. De beurzen, Individual Fellowships, bedragen bijna 166.000 euro voor twee jaar. Dat is vergelijkbaar in grootte met de Nederlandse Veni-subsidies van NWO, die 250.000 euro bedragen voor drie jaar. Hieronder een overzicht van de drie winnende onderzoeksprojecten van TU/e.

Halfgeleidend plastic

dr. Mengmeng Li (begeleider: prof.dr.ir. René Janssen) – ST
Halfgeleiders van plastic zijn goedkoop en makkelijk te produceren en zijn daarom veelbelovend als toepassing in onder meer zonnecellen en transistoren. De rendementen blijven echter nog achter bij de huidige commerciële halfgeleidermaterialen, zoals silicium. Mengmeng Li hoopt meer te weten te komen over het mechanisme van ladingstransport in dit type plastics, om daarmee de prestaties ervan te kunnen verbeteren.

Vorming van magnetiet op video

dr. Joe Patterson (begeleider: prof.dr. Nico Sommerdijk) – ST
Magnetiet – het meest magnetische materiaal dat van nature voorkomt op aarde – wordt gevormd door een speciaal soort bacterie in een proces genaamd biomineralisatie. Joe Patterson gaat dit proces nabootsen en vastleggen met een hypermoderne microscooptechniek, Liquid Phase Electron Microscopy. Hiermee zal de vorming van magnetiet in op de nanoschaal nauwkeurig in real-time met video te volgen zijn. Deze kennis kan bijdragen aan het verbeteren van productieprocessen van kunstmatig magnetiet, dat onder meer gebruikt wordt in waterzuivering, medicijnen en dataopslag. 

Grip op interactie van eiwitten

dr. Miguel Aleman Garcia (begeleider: prof.dr.ir. Luc Brunsveld) – BMT
In dit project staat de bouw van geavanceerde supramoleculaire structuren centraal. Miguel Aleman Garcia gaat zelfopbouwende schijfvormige moleculen combineren tot lange draden om hier vervolgens eiwitten en stukjes DNA en RNA aan te koppelen. Hiermee zal hij proberen de activiteit van bepaalde eiwitten te beïnvloeden. Doel is om de complexe wisselwerking tussen eiwitten in onze cellen bloot te leggen, in de hoop bijvoorbeeld meer begrip te krijgen van het ontstaan van ziekten.