Een kleurrijk inkijkje in natuurlijk en gezond voedsel

Prof.dr. Ilja Voets van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een TA-subsidie ter waarde van bijna één miljoen euro ontvangen uit het Innovatiefonds Chemie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het team van Voets gaat onderzoeken hoe eiwitten en koolhydraten in voedsel zichtbaar gemaakt kunnen worden op kleine schaal.

De moderne consument wil natuurlijk en gezond voedsel, vervaardigd op duurzame wijze met een kleine ecologische voetafdruk. Maar niet ten koste van smaak, textuur en houdbaarheid. Om deze droom te realiseren is inzicht nodig in de relatie tussen ingrediënten, structuur, en functie. Het lokaliseren van ingrediënten zoals eiwitten en koolhydraten op grensvlakken van kleine druppels en in netwerken van kleine deeltjes is hiervoor essentieel.

Een team van onderzoekers onder leiding van prof.dr. Ilja Voets zal met de NWO-beurs van een kleine miljoen euro geavanceerde meetmethodes ontwikkelen om deze visualisatie van ingrediënten op zeer kleine lengteschalen mogelijk te maken. Het project is een samenwerking tussen de TU Eindhoven (Ilja Voets), Wageningen Universiteit (Johannes Hohlbein), Confocal.nl (Peter Drent), Unilever (Lia Verhoeff) en DSM (Lizette Maljaars). Met de subsidie worden drie promovendi aangesteld, waarvan twee op de TU Eindhoven en een bij Wageningen Universiteit.

Over TA
TA (Technology Area) is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Innovatiefonds Chemie vanuit het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen. Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt € 750.000 (dus € 250.000 gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus € 500.000 NWO-bijdrage). De maximum projectgrootte is € 1.500.000.