Biosensor gezocht voor betere behandeling van bacteriële infecties

Bacteriële infecties zijn steeds moeilijker te bestrijden met antibiotica door toenemende resistentie van bacteriën. Biosensoren kunnen helpen met het terugdringen van verkeerd gebruik van antibiotica door per patiënt de juiste dosis te bepalen. Om de zoektocht naar zulke biosensoren te versnellen vindt 7 en 8 september op de TU Eindhoven voor de derde keer de internationale studentencompetitie SensUs plaats, georganiseerd door TU/e-studenten. Dertien teams uit twaalf landen gaan de strijd aan voor de beste biosensor voor het meten van het antibioticum vancomycine, een laatste redmiddel bij een besmetting met bijvoorbeeld de ziekenhuisbacterie MRSA.

Biosensoren zijn kleine instrumenten die in een bloeddruppeltje snel en eenvoudig de aanwezigheid van stoffen kunnen meten die een indicatie geven van ziekte en gezondheid. De glucosemeter voor diabetespatiënten is een voorbeeld van een biosensor die al veel gebruikt wordt. Omdat ze compact zijn en snel informatie kunnen geven helpen biosensoren zorgverleners om snel behandelkeuzes te maken en is meer gepersonaliseerde zorg mogelijk.

Zorgvuldiger gebruik van antibiotica

Biosensoren kunnen helpen om zorgvuldiger en effectiever antibiotica te gebruiken. Nu krijgen patiënten vaak standaarddoseringen die voor individuele personen ofwel te laag zijn (waardoor de bacteriële infectie niet goed wordt behandeld en antibioticaresistentie ontstaat) ofwel te hoog zijn (wat schadelijk is voor de gezondheid). Het afnemen van bloed en laten testen in een laboratorium kost ongeveer een dag, waardoor de dosering niet tijdig en niet effectief aangepast kan worden. Een biosensor zou het mogelijk maken om snel en makkelijk de antibioticum-concentratie te meten en direct de medicijndosering aan te passen, voor een juiste dosering op ieder moment.

SensUs 2018

Het doel van de studentenwedstrijd SensUs 2018 is om de ontwikkeling van een dergelijke biosensor te versnellen. De opdracht aan de dertien deelnemende studententeams uit twaalf landen (waaronder het team T.E.S.T. van TU Eindhoven) is om een biosensor te ontwikkelen voor het antibioticum vancomycine. Van dit medicijn is zorgvuldig gebruik erg belangrijk, aangezien het voor patiënten die besmet zijn met bijvoorbeeld de ziekenhuisbacterie (MRSA) een laatste redmiddel is.

Volgens Menno Prins, TU/e-hoogleraar moleculaire biosensoren en oprichter van de competitie, is het ontwikkelen van zo’n biosensor niet eenvoudig. “Je hebt een techniek nodig die snel, accuraat, en betrouwbaar is, het moet eenvoudig in de praktijk te gebruiken zijn en kosteneffectief om te maken.” Hij ziet dat juist studententeams met zeer creatieve ideeën komen. “Ze denken multidisciplinair en brengen als geen ander elementen samen die je nodig hebt om tot een succesvol prototype te komen.”

Programma

De competitie wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Net als vorig jaar biedt een digitaal platform SensUs Digital de mogelijkheid om overal ter wereld mee te kijken en te stemmen op een favoriet team. “Ook is er dit jaar veel aandacht voor de commerciële kant van biosensoren”, zegt Maritza Rovers, één van de studenten die SensUs dit jaar organiseert. “Zo geven studenten pitches over hun businessmodel, startups vertellen over hun ervaringen en met een ‘meet the partner’-event brengen we studenten en bedrijven met elkaar in contact.”

De wedstrijd is verspreid over twee dagen. Op vrijdag 7 september vindt het testen van de biosensoren plaats. De zaterdag is meer gericht op het algemene publiek en de prijsuitreiking. Op beide dagen zijn er lezingen, pitches en een informatiemarkt. Publiek is van harte welkom op beide dagen, de toegang is gratis. Locatie is het Auditorium op de campus van de TU/e. Ga voor meer informatie en registratie om te kunnen meestemmen naar www.sensus.org.