NWO kent TOP-subsidie toe aan TU/e-ST onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  (NWO) heeft onlangs 4 TOP-subsidies en 3 ECHO-subsidies toegekend aan chemische toponderzoekers. De TOP-subsidie in de categorie ‘Chemical Conversion’ is toegekend aan prof. dr. ir. Hans Kuipers en dr. ir. Frank Peters van de onderzoeksgroep Multiphase reactors aan de faculteit Scheikundige Technologie. Een TOP-subsidie is bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde toponderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. Het onderzoeksvoorstel ‘Reactieve gas-vloeistof tweefase stroming in poreuze materialen’ bestaat uit 3 complementaire projecten en met deze subsidie kunnen 3 promovendi aangenomen worden.


Hoofdlijn van het onderzoeksvoorstel
Een trickle-bed is een chemische reactor om hoogwaardige producten te maken uit (biologische) grondstoffen. Er is een ingewikkeld samenspel van vloeistofstromingen en reactie. Dit onderzoek heeft als doel dit samenspel beter te begrijpen, zodat milieuvriendelijkere reactoren ontworpen kunnen worden. Hiervoor worden de nieuwste computersimulatie en experimentele methoden gebruikt.