Europese subsidie van 2,25 miljoen euro voor gebruik van zonlicht in chemie

Het gebruik van zichtbaar licht om chemische reacties op gang te brengen komt nagenoeg niet voor in de huidige chemische industrie. Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat in samenwerking met meerdere buitenlandse universiteiten en bedrijven onderzoeken hoe de hordes hiertoe zijn te overwinnen. Dit project, Photo4Future genoemd, kreeg hiervoor een Europese subsidie van 2,25 miljoen euro binnen het Marie Skłodowska Curie ITN programma. De onderzoekers, onder leiding van Timothy Noël, richten zich in eerste instantie op de farmaceutische industrie om bijvoorbeeld medicijnen sneller te kunnen produceren.

Dat zichtbaar licht, bijvoorbeeld in de vorm van zonne-energie, nauwelijks voorkomt in de chemische industrie heeft twee redenen. Enerzijds transporteert zichtbaar licht moeilijk door vloeistoffen en daarnaast is het lastig om met zonlicht chemische reacties op gang te brengen. Binnen Photo4Future zal een combinatie van organische chemie, fotokatalyse en spectroscopie worden aangewend om deze problemen te verhelpen.

Voordelen
De chemische reacties waarmee bijvoorbeeld medicijnen worden geproduceerd verlopen momenteel onder invloed van ultraviolet licht of warmte. Dat geeft ongewenste neveneffecten, zoals het gebruik van giftige chemicaliën en of de grote hoeveelheid benodigde energie. Bij gebruik van zichtbaar licht wordt eenzelfde reactie ongevaarlijk en kan deze daarnaast bij kamertemperatuur verlopen. Misschien nog wel belangrijker is dat de reactie vele malen sneller verloopt – van uren tot zelfs dagen naar enkele seconden – wat de productie van medicijnen in theorie aanzienlijk kan versnellen.

Partners
Timothy Noël, onderzoeker binnen de faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e, zal het project Photo4Future coördineren. Andere partners binnen het consortium zijn Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Leipzig, CNRS Bordeaux, Universiteit van Cordoba en ETH Zürich. Industriële partners binnen Photo4Future zijn Janssen Farmaceutica en ThalesNano.

Marie Curie ITN
Marie Skłodowska Curie ITN (Innovative Training Network) projecten hebben tot doel jonge onderzoekers op te leiden en internationale samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen en bedrijven binnen Europa te stimuleren. Hierbij dienen buitenlandse promovendi aangesteld te worden om op die manier de mobiliteit van onderzoekers te verhogen en ze klaar te stomen voor de toekomst.