Ilja Voets en Fausto Gallucci benoemd tot hoogleraar op Eindhovense faculteit Scheikundige Technologie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft dr.ir. Ilja Voets (37) en dr. Fausto Gallucci (43) per 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Scheikundige Technologie (ST). Voets gaat de leerstoel ‘Self-organizing soft matter’ bekleden en Gallucci de leerstoel ‘Inorganic membranes and membrane reactors’.

De nieuwe hoogleraren zijn momenteel al werkzaam op de faculteit Scheikundige Technologie als Universitair Hoofddocent en zetten nu de volgende stap in hun wetenschappelijke carrière.

Ilja Voets

Het vakgebied “soft matter” is een breed, interdisciplinair vakgebied waarin chemici, fysici en biologen materialen bestuderen die veranderingen ondergaan in structuur en eigenschappen onder invloed van hun omgeving. Hieronder vallen vloeistoffen, colloïden, (supramoleculaire) polymeren, eiwitten en tal van andere biologische materialen, gelen, vloeibare kristallen, en schuimen. De materialen zijn intrinsiek adaptief, omdat de – vaak instelbare – fysische interacties vergelijkbaar groot zijn als de warmte-energie.

De leerstoel ‘Self-organizing Soft Matter’ binnen de faculteit ST zal zich profileren vanuit een sterke experimentele, multi-scale soft matter aanpak, met bijzondere aandacht voor interdisciplinaire vraagstukken, kleine lengteschalen (sub-μm), korte (ms) tijdschalen, complexe mengsels van verschillende (organische) componenten en vernieuwende meetmethoden. De leerstoel slaat hiermee een brug tussen de chemie, fysica en biologie door fundamenteel, hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te doen aan thema’s die relevant zijn voor maatschappij en (chemische) industrie.

Het onderzoek binnen de groep ‘Self-organizing Soft Matter’ richt zich enerzijds op de ontwikkeling van nieuwe, geavanceerde meet- en analysemethodes en anderzijds op de toepassing daarvan in de experimentele studie naar het gedrag van zelf-assemblerende en bio-geïnspireerde materialen. Het thematisch onderzoek is onderverdeeld in twee onderwerpen, bestaande uit (externe) regulatie van zelforganisatie van macromoleculen en colloïden op nano-, meso-, en macroscopische lengteschalen, en zelforganisatie van eiwitten aan grensvlakken.

Fausto Gallucci

De membraanreactortechnologie is gebaseerd op het combineren van een op membranen gebaseerde scheiding én een katalytische chemische reactie in één apparaat. Elk katalytisch industrieel proces kan mogelijk profiteren van de introductie van katalytische membranen en membraanreactoren in plaats van de conventionele reactoren. Door reactie en scheiding te integreren wordt de opbrengst en efficiëntie van het reactiesysteem verhoogd, terwijl het proces compacter en inherent veiliger wordt gemaakt.

In de leerstoel ‘Inorganic membranes and membrane reactors’ zal Gallucci werken aan de grondbeginselen en ontwikkeling van selectieve en stabiele membranen en membraanreactoren die worden toegepast voor efficiëntere en duurzamere energieconversie, voor chemische productie en voor bio-based conversies.

Het onderzoek binnen de groep ‘Inorganic membranes and membrane reactors’ richt zich op de ontwikkeling, karakterisering en het testen van anorganische membranen, zoals bijvoorbeeld Pd-gebaseerde membranen voor waterstofscheiding, perovskietmembranen voor zuurstof- en waterstofscheiding, niet-Pd-membranen voor waterstofscheiding, moleculaire zeefmembranen, ondersteunde vloeibare membranen en (zeoliet)katalytische membranen.