Polymeerprijs voor Prof.dr. Piet J. Lemstra

Tijdens de Dutch Polymer Days in Veldhoven (14 en 15 maart) heeft prof.dr. Piet Lemstra de PTN Medema Award uitgereikt gekregen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een wetenschapper met een grote verdienste voor PTN, de National Dutch Gradual School of Polymer Science and Technology. Hiervan zijn nagenoeg alle Nederlandse onderzoeksgroepen lid die zich met polymeren bezighouden.

Lemstra is hoogleraar polymeertechnologie en was van 1990 tot 1995 en van 2008 tot deze maand decaan van de faculteit Scheikundige Technologie. Belangrijk voor het in aanmerking komen voor de prijs was dat Lemstra een 'uitstekende' lezing kan geven, aldus prof.dr. Gerrit ten Brinke (RUG) secretaris van PTN.

Het is de elfde keer dat de prijs tijdens de Dutch Polymer Days is uitgereikt. Na het vroegtijdig overlijden van de voorzitter van het PTN-bestuur, Dick Medema, is de toenmalige “Lectureship Award” in 1996 omgedoopt tot Medema Award.

Volgens Ten Brinke werd kwam het initiatief om Lemstra de Medema Award toe te kennen van dr. Laurent Nelissen - behalve PTN-directeur ook directeur bedrijfsvoering van Lemstra’s thuisfaculteit Scheikundige Technologie. De toekenning is mede ingegeven door het naderende emeritaat van de gelauwerde chemicus en werd door “geheel PTN” ondersteund. Met het ontvangen van de prijs treedt Lemstra toe tot de rij internationale polymeerexperts die de prijs eerder mochten ontvangen.

Uit Cursor 20, week 9, 2011