ERC Proof of Concept voor Ilja Voets en Volker Hessel

Onderzoekssubsidies voor antivrieseiwitten en microreactoren

De European Research Council (ERC) heeft Proof of Concepts toegekend aan prof. dr. Volker Hessel en dr. ir. Ilja Voets. Deze aanvullende subsidie​​ ter waarde van € 150.000 is bedoeld om  ideeën voortkomend uit ERC-gefinancierd grensverleggend onderzoek te ondersteunen.

De ERC Proof of Concept studie stelt de onderzoekers in staat om de mogelijkheden voor vermarkting te verkennen en om een concreet businessplan voor een spin-off bedrijf op te zetten.

Ilja Voets - antivrieseiwitten

In het project van Ilja Voets wordt bekeken hoe een coating met antivrieseiwitten de hechting van ijs op bijvoorbeeld autoruiten kan voorkomen. De in Voets’ lab ontwikkelde coating belooft vele toepassingen te hebben: o.a. in de bouw (verminderde vochtbevriezing), infrastructuur (minder asfaltslijtage) en de voedingsmiddelentechnologie (toegenomen houdbaarheid en kwaliteit). Met de Proof of Concept hoopt Voets de potentie van het gebruik van haar antivrieseiwitten op commerciële schaal aan te kunnen tonen.

Volker Hessel – microreactoren

Het project van Volker Hessel streeft ernaar om een commercieel rendabele minifabriek te ontwikkelen waarin met behulp van continue flow farmaceutische grondstoffen wordt gemaakt. De huidige batchproductie van farmaceutische grondstoffen kent vele nadelen op het gebied van kwaliteit, efficiëntie, kosten en milieuvriendelijkheid. Door gebruik van de nieuw te ontwikkelen microreactoren kunnen deze punten verbeterd worden. Met de ERC Proof of Concept kan de laatste stap naar gebruik op industriële schaal gezet worden.