Take-off haalbaarheidsstudie voor Lusoco

Lusoco, een spin-off van TU/e’s faculteit Scheikundige Technologie, heeft een Take-off fase 1 haalbaarheidsstudie toegekend gekregen vanuit NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Eerder was de spin-off van oprichters Teun Wagenaars en Jeroen ter Schiphorst al genomineerd voor de Gouden Kiem 2018. Teun en Jeroen worden ondersteund door Universitair Docent Michael Debije, expert op het gebied van Luminescent Solar Concentrators.

Vanaf begin 2021 moet nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. Om deze transitie mogelijk te maken, is zonne-energie een belangrijke vorm van duurzame energieopwekking. Echter zal de energietransitie alleen slagen, als energieopwekking goed in de omgeving past. Veelbelovend zijn gebouwgeïntegreerde zonnepanelen, die opgaan in de omgeving of zelfs de gebouwen mooier maken. Lusoco en de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelen geprint glas met energieopwekkende eigenschappen om de transitie naar energieneutrale gebouwen werkelijkheid te maken.

Over Take-off                         
Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, maar ook starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2), kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen.

Haalbaarheidsstudie
Voor een haalbaarheidsstudie kunnen onderzoekers binnen Take-off een financiering aanvragen van 20.000 tot maximaal 40.000 euro. Daarmee kan een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar de commerciële toepassing van vernieuwende ideeën en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage met daarin de mogelijkheden van een start-up.