Biorizon schaalt bio-aromatenonderzoek wederom op

Samen met 9 partners gaat InSciTe in het grensoverschrijdende BIO-HArT-project de komende 3 jaar werken aan de opschaling van technologie voor de productie van aromaten uit biomassa. Eind 2018 moet dit resulteren in werkende procesopstellingen om kilo’s proefmonsters te kunnen produceren voor de industrie. Daarnaast worden de processen voor de vervaardiging van bio-aromaten verder geoptimaliseerd.

Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie

Het acroniem BIO-HArT staat voor 'Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie'.De afgelopen jaren heeft Biorizon drie commercieel veelbelovende technologieën ontwikkeld voor de conversie van hout, suikers en lignine in aromaten. Dit project biedt een geweldige kans voor het InSciTe Lignin RICHES project een link te leggen met de Biorizon community en samen te werken met partners uit Nederland en Vlaanderen.

Vervaardiging van bio-aromaten uit Lignine
Chemelot InSciTe’s oprichters DSM, Universiteit Maastricht en Technische Universiteit Eindhoven werken binnen het BIO-HArT project samen met partners zoals Universiteit Antwerpen en VITO aan de opwaardering van lignine en het vervaardigen van bio-aromatische verbindingen voor onder andere resins applicaties. In een eerste stap wordt gewerkt aan het chemische proces rondom het maken van Lignine Crude Oil (LCO) uit lignine. Deze processen zullen vervolgens worden opgeschaald in een proeffabriek op de Brightlands Chemelot Campus. De installatie wordt gerealiseerd binnen het OP-Zuid project SCeLiO-4B. Voor het verder omzetten van de primaire LCO in aromatische verbindingen voor gebruik in verschillende resins applicaties wordt scheidingstechnologie van VITO toegepast.

"Het BIO-HArT-project is een zeer belangrijke stap richting ons uiteindelijke doel: commerciële productie van bio-aromaten mogelijk maken voor 2025", zegt scientific manager van Biorizon Jan Harm Urbanus.

Het BIO-HArT-project heeft 3 doelen:

  1. Ontwikkelen van geoptimaliseerde procedures voor chemie en proces.
  2. Realiseren van generieke en multi-purpose procesopstellingen voor de 3 technologieën (hout, suikers en lignine naar aromaten).
  3. Vervaardigen van proefmonsters van suikers, lignine, furanen, alkylfenolen, mono-, di- & tri-zuren, gefunctionaliseerde fenolen en andere aromatische verbindingen. Samen met de industrie worden vervolgens applicaties ontwikkeld op basis van deze proefmonsters.

De projectresultaten van BIO-HArT zullen samen met de industrie verder worden doorontwikkeld om uiteindelijk te worden geïmplementeerd in nieuwe waardeketens waarbij meerdere grondstofleveranciers, chemische bedrijven en eindgebruikers betrokken worden en waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande en nieuwe productielocaties.

Grensoverschrijdende samenwerking volgens het principe van open innovatie
Het ontwikkelen en opschalen van technologie voor de productie van bio-aromaten is een grote uitdaging die veel vergt in termen van kennis, ervaring en faciliteiten. Daarom bundelen Nederlandse en Vlaamse bedrijven, overheden en kennisinstellingen binnen Biorizon en het BIO-HArT-project hun krachten. Samen maken ze niet alleen deel uit van de Biobased Delta, maar ook van het grootste chemische cluster ter wereld, het ARRR cluster (Antwerpen-Rotterdam-Rhine-Ruhr).

Projectcoördinator en mede-initiator van Biorizon TNO werkt in dit project samen met het Vlaamse VITO (tevens mede-initiator van Biorizon), Avantium, Chemelot InSciTe, Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Bio Base Europe Pilot Plant, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en DSM ChemTech Center. Daarnaast zal er nauw worden samengewerkt met grondstofleveranciers, producenten en verwerkers van aromaten, eindgebruikers, kennis- en onderwijsinstellingen en de private sector.

De BIO-HArT procesopstellingen zullen worden gerealiseerd op vijf verschillende locaties in de grensregio die elkaar optimaal aanvullen: de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent, de Chem&Tech Campus in Leuven en Blue Gate in Antwerpen. De versnelde vorming van waardeketens binnen dit project zal een impuls geven aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Interreg
Het BIO-HArT project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert. Op een totaal budget van € 6.085.445,38 levert Interreg een bijdrage van € 3.042.722,69 (50 %) en daarnaast investeren de provincies Noord-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en de projectpartners in dit project. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van de Vlaams-Nederlandse grensregio als toplocatie voor de omschakeling naar een meer duurzame circulaire economie en een efficiënte omgang met hulpbronnen.