Anja Palmans benoemd tot hoogleraar op de faculteit Scheikundige Technologie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft dr. ir. Anja Palmans per 1 april 2019 benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Scheikundige Technologie (ST). Palmans is momenteel al werkzaam op de faculteit Scheikundige Technologie als Universitair Hoofddocent en zet nu de volgende stap in haar wetenschappelijke carrière. Zij gaat de leerstoel ‘Supramolecular Chemistry & Catalysis’ bekleden.

Het profiel van de nieuwe leerstoel voor hoogleraar ‘Supramolecular Chemistry and Catalysis’ is gedeeltelijk een voortzetting van Anja Palmans’ huidige positie als universitair hoofddocent in de onderzoeksgroep Macromoleculaire en Organische Chemie, geleid door prof. Bert Meijer. De leerstoel zal zich echter meer richten op bio-orthogonale katalyse en het vouwen van synthetische macromoleculen tot functionele materialen.

Focus van de leerstoel ‘Supramolecular Chemistry & Catalysis’
Recentelijk heeft de geavanceerde integratie van de onderzoeksgebieden polymeerchemie, supramoleculaire chemie en stereochemie met het nieuwe gebied bio-orthogonale chemie geresulteerd in nieuwe en opwindende ontwikkelingen die integratie van biologische en chemische processen mogelijk maken om niet-natuurlijke conversies in complexe media te genereren. De ontwikkeling van nieuwe systemen, materialen en concepten, en het toegenomen inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de vorming van complexe moleculaire systemen via niet-covalente, reversibele interacties, vormen een solide basis voor deze geïntegreerde benadering van de voortgang naar in vivo-toepassingen.

Het vakgebied bio-orthogonale chemie en katalyse is booming. Er wordt aangenomen dat integratie van katalyse in complexe media met behulp van polymeer- en supramoleculaire chemie nieuwe mogelijkheden zal bieden en synthetische systemen beschikbaar zal maken met op enzymen gelijkende activiteit en selectiviteit ("synthetische enzymen"). Bovendien hebben het zeer interdisciplinaire karakter en het toepassingspotentieel een aanzienlijk internationaal belang en vormen ze een uitdagend platform om toekomstige generaties studenten op te leiden.

Een sterke synergie is voorzien in de driehoek bio-orthogonale katalyse, supramoleculaire vouwing van synthetische macromoleculen en organische / polymeersynthese. Terwijl de bestaande nauwe samenwerking met prof. Meijer blijft bestaan, zal de oprichting van een nieuwe leerstoel, waarin integratie van katalytische processen een rode lijn is, een verdere internationale positionering van dit spannende veld mogelijk maken.

Er zullen twee belangrijke onderzoekslijnen zijn die als pijlers dienen voor toekomstige ontwikkelingen:
1. Op weg naar synthetische enzymen: single-chain polymere nanodeeltjes voor bio-orthogonale katalyse in complexe media.
2. Supramoleculaire co-polymerisatieprocessen machtig worden om de dynamiek en functie te regelen.

Academische achtergrond
Anja Palmans studeerde scheikundige technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en behaalde haar masterdiploma in 1992. Ze vervolgde met promotieonderzoek in de groep van prof. Bert Meijer, waar ze haar doctoraat in 1997 behaalde met haar proefschrift 'Supramolecular structures based on the intramolecular H-bonding in acylated 3,3’-diamino-2,2’-bipyridines'. In 1998 en 1999 was zij postdoc-onderzoeker in de groep van prof. Paul Smith aan de ETH Zürich (Zwitserland), waarna zij bij DSM Research (Geleen, Nederland) ging werken. In 2002 keerde ze terug naar de TU/e als NRSC-C Fellow bij het Laboratorium voor Macromoleculaire en Organische Chemie, waar ze in 2005 universitair docent werd. Sinds 2010 is Palmans universitair hoofddocent aan de TU/e. In 2013 was ze bij KIT (Karlsruhe, Duitsland) voor een sabbatical van drie maanden.