Aanmoedigingsprijzen KHMW voor Stacey Fun en Jan van Rooijen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) reikt jaarlijks de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit aan studenten met de beste studieresultaten in de propedeuse. In de studierichting Chemische Technologie werd afgelopen maandag de prijs toegekend aan Chemical Engineering and Chemistry-student Stacey Fun. Haar medestudent Jan van Rooijen ontving de prijs in de discipline Chemistry of Materials.

Stacey en Jan behaalden van alle studenten Chemical Engineering and Chemistry het hoogste gemiddelde cijfer in het eerste jaar. De prijzen, elk bestaande uit een oorkonde en een bedrag van €500, worden ter beschikking gesteld door verschillende bedrijven en instellingen. De prijs in de studierichting Chemische Technologie wordt gesponsord door Koninklijke Van Wijhe Verf. Voor de discipline Chemistry of Materials is het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) de sponsor.

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken. De Aanmoedigingsprijzen worden uitsluitend op voordracht van de betrokken faculteiten en examencommissies toegekend.