Vertoro gaat olieproductie uit lignine doorontwikkelen

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen heeft een Take-off haalbaarheidsstudie toegekend aan de valorisatie van een katalytisch proces voor lignine-depolymerisatie, ontwikkeld door prof. Emiel Hensen en zijn team aan de Technische Universiteit Eindhoven.


Vertoro, een spin-off van het InSciTe consortium (DSM, TU/e, UM, Brightlands Chemelot), gaat dit chemische proces verder opschalen om op basis van lignine, nu nog een afvalstroom van bioethanol- en papierfabrieken, een zogeheten crude lignin oil (CLO) te produceren. Deze olie dient vervolgens, net als fossiele ruwe olie, als basis voor harsen, chemicaliën en brandstoffen. Begin 2019 zal hiertoe een proeffabriek op Brightlands Chemelot Campus in Geleen in gebruik worden genomen. In de tussentijd is het zaak om het proces verder te optimaliseren, de business case nader uit te werken, en samen met derden het CLO-product te evalueren.

Bedrijvigheid stimuleren

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, hbo- en TO2-instellingen. Het doel is het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).