Chemical Engineering and Chemistry graduate program

Het graduate program Chemical Engineering and Chemistry (CE&C) is nauw verbonden met de onderzoeksprogramma’s binnen de faculteit Scheikundige Technologie. De faculteit is de enige zelfstandige faculteit op dit gebied in Nederland. Het onderzoeksprofiel is evenwichtig verdeeld over de speerpunten Molecular Systems and Materials Chemistry en Chemical and Process Technology. De faculteit heeft door de jaren heen een sterke nationale en internationale positie verworven met talloze excellente en belangrijke onderzoeksgroepen. Onze bachelor- en masteropleiding hebben in 2016 de 'Internationally Accredited Degree' toegekend gekregen van The Institution of Chemical Engineers (IChemE). Hieruit blijkt dat onze opleiding wetenschappelijk verantwoord en industrieel relevant is.

Binnen het Chemical Engineering and Chemistry graduate program van de TU/e Graduate School, zijn de volgende programma's beschikbaar: