Bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry

Scheikundige Technologie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarbij kun je denken aan de ontwikkeling van schonere vormen van energie en van nieuwe materialen met zeer specifieke eigenschappen (supersterke vezels bijvoorbeeld), maar ook aan het ontwerpen van nieuwe moleculen die gedoseerd medicijnen kunnen afgeven in je lichaam of die licht kunnen omzetten in elektriciteit. Er is daarom altijd een grote vraag naar goed opgeleide ingenieurs op het gebied van Chemical Engineering and Chemistry.

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

IChemE accreditatie

De bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de 'Internationally Accredited Degree' toegekend gekregen van The Institution of Chemical Engineers (IChemE). Hieruit blijkt dat onze opleiding wetenschappelijk verantwoord en industrieel relevant is. 

Topopleiding

De Keuzegids Universiteiten bestempelt de Technische Universiteit Eindhoven weer als favoriete technische opleiding van Nederland. Net als de twee voorgaande jaren staat de TU/e bovendien op de derde plek van alle universiteiten, na Wageningen en de Open Universiteit. Scheikundige Technologie kreeg in de Keuzegids 2017 het kwaliteitszegel van topopleiding.