Bedrijfsbezoeken

Een van de doelstellingen van de vaksteunpunten uit het Bètabreed Steunpunt Brainport is er voor te zorgen dat docenten ook een kijkje kunnen nemen in de chemische industrie. We hebben het Pivot Park Brabant in Oss bereid gevonden een programma voor docenten en TOA’s te verzorgen.

Het Pivot Park
Pivot Park is in februari 2012 van start gegaan als initiatief van het farmaceutische bedrijf MSD en vijf partners: de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de ministeries van EZ en VWS.  ‘Pivot' betekent spil of draaipunt, iets of iemand waar alles om draait, en dat is exact de functie die Pivot Park voor dynamische life sciences bedrijven wil vervullen. Daartoe biedt het park unieke state-of-the-art kernfaciliteiten én de flexibiliteit om maatwerk te leveren aan ondernemers in de life sciences. Bedrijven krijgen ruim baan om te starten, te groeien, elkaar te inspireren en een belangrijke bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving.

Pivot Park Screening Centre
Het Pivot Park Screening Centre is onderdeel van Pivot Park. De hoofdtaak van het Screening Centre is het bieden van diensten op het vlak van High Throughput Screening (HTS) en het testen van grote aantallen stoffen, om nieuwe aanknopingspunten te vinden voor de ontwikkeling van (kandidaat-) geneesmiddelen. De screeningfaciliteit bestaat uit state-of-the-art robotfaciliteiten en een uitgebreide collectie van 300.000 drug-like compounds.

Het bezoek aan het Pivot Park in Oss vindt plaats op 29 september 2016.
Begintijdstip 14.00 uur (eigen vervoer).

Maximaal aantal deelnemers: 20 personen.
Geen kosten. 

Graag aanmelden via dit formulier.