Cursusaanbod Coach (CMA)

In het schooljaar van 2016-2017 worden de volgende cursussen aangeboden door CMA op de faculteit Scheikundige Technologie van de TU Eindhoven:

  1. Basiscursus werken met Coach. Voor TOA’s van alle vakken.
  2. Werken met Coach bij scheikunde. Voor TOA’s en docenten scheikunde.

1. Basiscursus Werken met coach

Laptops en andersoortige devices zijn de afgelopen jaren de wereld van de leerling binnengeslopen. Ook in die van u en uw lesruimte? Niets logischer om ze dan ook in te zetten in het onderwijs. Met behulp van Coach kunnen natuurwetenschappelijke grootheden die anders onmeetbaar zijn toch zichtbaar gemaakt worden. Dit zorgt voor een beter begrip bij de leerling en bovendien komen de leerlingen zo meer in aanraking met het doen van onderzoek.

Leerdoel: Leren werken met Coach als meetinstrument, aansluiten van sensoren, uitvoeren van metingen en verwerken van resultaten.
Inhoud:
In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de praktische kant van het gebruik van de computer als meetinstrument. Aan de hand van enkele voorbeeldpractica wordt er gewerkt aan het opzetten van een experiment, het uitvoeren van een meting en het verwerken van de resultaten.

Prijs: € 235
Doelgroep:
TOA's van alle vakken
Plaats en datum:
TU Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie, dinsdag 22 november 2016 of maandag 27 maart 2017, 10.00-16.00u. Bekijk voor meer informatie, andere locaties en data de website van CMA.
Aanmelden via
: het inschrijfformulier van CMA

2. Werken met Coach bij Scheikunde

Computermeten kan bij scheikunde van grote waarde zijn. Denk hierbij aan experimenten met geleidbaarheid, colorimetrie, gaschromatografie, nauwkeurige pH-bepalingen en reactiekinetiek. Sommige van deze onderwerpen zijn beter over te brengen als leerlingen het zelf kunnen zien, ervaren en onderzoeken. Daarnaast kunnen deze experimenten ook gebruikt worden om zelfstandig onderzoek, bijvoorbeeld voor een PWS, uit te voeren. We laten u graag zien wat er binnen de scheikunde mogelijk is.

Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen met toepassingen van Coach bij scheikunde.
Inhoud:
U maakt kennis met enkele voorbeelden van computermeten in de scheikundeles. Ook kunt u in de vorm van een roulatiepracticum werken aan een aantal kant-en-klare meetpractica, o.a. op het gebied van colorimetrie, geleidbaarheid, titraties en gaschromatografie. Tot slot is er enige aandacht voor het modelleren van scheikundige processen.

Prijs:€ 235
Doelgroep:
TOA's en docenten scheikunde
Plaats en datum
: TU Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie, maandag 7 november 2016 of maandag 17 april 2017, 10.00-16.00u. Meer info op de website van CMA.
Aanmelden via:
het inschrijfformulier van CMA.