Omschrijving werkgroepen

Op het aanmeldingsformulier kunt u de werkgroepen in volgorde van uw voorkeur aangeven.

Onderwerp 1
Deep Eutectic Solvents
, werkgroep door ir. Dannie van Osch, onderzoeksgroep Physical Chemistry, TU/e-ST

Innovatieve oplosmiddelen zijn de toekomst van de industrie. Een recent ontwikkeld oplosmiddel aan de TU/e zijn de zogenaamde hydrofobe deep eutectics solvents (DESs). Een oplosmiddel dat simpel wordt gemaakt door het mengen van 2 vaste stoffen die door interacties, hoogstwaarschijnlijk waterstofbindingen en Van der Waals interacties, een vloeistof vormen. Ze zijn eenvoudig en goedkoop te maken, niet-toxisch en bio-afbreekbaar.
Tijdens de lezing zullen meerdere toepassingen worden gepresenteerd die reeds onderzocht en bewezen zijn. Denk hier aan het afvangen van CO2 en het maken van emulsies. Tijdens de workshop zal een hydrofobe DES worden gemaakt waarna deze wordt gebruikt voor het verwijderen van metaalionen uit water.

Onderwerp 2
Artificial leaf
, werkgroep door Dario Cambié MSc en dr. Timothy Noël, onderzoeksgroep Micro Flow Chemistry and Process Technology, TU/e-ST

Luminescent Solar Concentrators are devices for concentrating solar radiation and, generally, to produce electricity. Essentially, they are made of a plastic slab doped with fluorescent dyes. The fluorescent photons emitted by the dye are trapped by total internal reflection in the material, that consequently acts like a light guide. As a result of a collaboration between two research group of the TU/e, the LSC were embedded in a photochemical reactor for the solar-powered production of chemicals. This LSC-based reactor uses small channels to pump the reactant in the LSC and collect the product at the outlet. The use of small capillary is particularly useful in photochemistry when the reaction mixture is intensely colored, as the light penetration decreases exponentially with the distance travelled in the absorbing material.
In this workshop, the photon absorption by the reaction media will be measured in a working LSC-based reactor and a photochemical reaction will be performed.

Onderwerp 3
Electron Microscopy for Chemists
, werkgroep door dr. Joe Patterson, onderzoeksgroep Materials and Interface Chemistry, TU/e-ST

Morphology play an essential role in chemistry though the segregation of atoms and/or molecules into different phases. This general process is exploited in many fields including colloidal chemistry, heterogeneous catalysis and self-assembly. To rationally design complex materials, we must understand and control morphology evolution. Towards this goal we utilize electron microscopy to study the formation of materials for applications such as solar cells and nanomedicine. In this workshop we will talk about the development and workings of the electron microscope, its slow adoption into chemistry and why it is an essential tool for the next generation of chemists.

Onderwerp 4
Water-in-water-emulsies: op weg naar vetvrije emulsies op basis van wateroplosbare polymeren
, werkgroep door dr. Mark Vis, onderzoeksgroep Physical Chemistry, TU/e-ST

In deze lezing zullen we de fysische chemie van olievrije emulsies bespreken, zogeheten water-in-water-emulsies. Deze emulsies bestaan uit twee wateroplosbare polymeren die niet met elkaar willen mengen, bijvoorbeeld eiwitten en polysachariden, zodat er een waterig tweefasensysteem ontstaat. Elke fase is verrijkt aan één van de polymeren, maar bestaat voor het grootste deel uit water, vaak zo’n 90%. De grote uitdaging is het stabiliseren van zulke emulsiedruppeltjes. Als dat lukt, liggen allerlei toepassingen in het verschiet, zoals nieuwe mogelijkheden voor het maken van “light” voedingsmiddelen en het encapsuleren van gevoelige biologische materialen (bijvoorbeeld cellen en geneesmiddelen). 

Onderwerp 5
Schrijven over scheikunde
, werkgroep door Esther Thole, redacteur Chemische wetenschappen bij NEMO Kennislink.

Van wetenschappers wordt in toenemende mate verwacht dat zij hun kennis en inzichten delen met de samenleving. Wetenschapsjournalisten volgen de wetenschap met een kritische blik en selecteren, becommentariëren en vertalen wetenschappelijke resultaten, zodat deze toegankelijk worden voor hun lezers/kijkers/luisteraars. Van leerlingen wordt verwacht dat ze ook kunnen schrijven over scheikunde. Niet alleen voor profielwerkstuk, maar ook steeds meer bij het beantwoorden van examenopdrachten. In deze werkgroep vertelt Esther Thole hoe wetenschapsjournalisten te werk gaan. Daarnaast gaat u zelf aan de slag met het vertalen van wetenschappelijk chemisch nieuws naar informatie die toegankelijk is voor leerlingen.

Onderwerp 6
From seed to car
, werkgroep door Cas Verstappen, studententeam TU/ecomotive

Mobiliteit is een leidend begrip in onze samenleving. Hoewel het mensen bij elkaar brengt en ons dagelijks leven mogelijk maakt, brengt het ook zeer veel negatieve effecten met zich mee. Het studententeam TU/ecomotive richt zich met 20 studenten op het ontwikkelen van duurzame en efficiënte auto’s. Vorig jaar hebben we een duidelijk statement gemaakt door Lina te maken: de eerste auto ter wereld met een bio-based platform. Dit betekent dat het chassis, carrosserie en delen van het interieur gemaakt zijn van een biocomposiet uit vlas en een bioplastic van suikerbieten. Het composiet moet sterk genoeg zijn voor het gebruik in de auto maar moet daarnaast ook zeer licht zijn en duurzaam zijn in productie. Het ontwikkelen van een dergelijk materiaal brengt veel uitdagingen met zich mee. Tijdens een korte presentatie nemen we u mee met het volledige designproces van Lina “from seed to car”. Hierin staat de ontwikkeling van het materiaal natuurlijk centraal. Daarna volgt een rondleiding door ons kantoor en werkplaats waar de auto is gemaakt. 

Onderwerp 7
Micro-flow experimenten op papier
, werkgroep door DIO’s ESoE en Wendy Sanders, TU/e

Sinds een jaar of 10 wordt er veel onderzoek gedaan naar zogenaamde Microfluidic Paper-based Analytical Devices (mPADs). Dit zijn geprepareerde stukjes papier waarbij met 1 druppel vloeistof verschillende reacties kunnen worden uitgevoerd. Net als bij de chromatografie wordt er bij de mPADs gebruikgemaakt van de capillaire werking van het papier. Door het papier te vouwen, in een bepaalde vorm te knippen of hydrofobe gedeelten op het papier aan te brengen kan de vloeistofstroom door het papier worden beïnvloed. De docenten in opleiding hebben practica rondom deze mPADs ontworpen die u tijdens deze werkgroep kunt uitproberen.