DOT Differentiatie in de scheikundelessen

In dit docentenontwikkelteam (DOT) ontwikkelen scheikundedocenten lesmateriaal ter bevordering van differentiatie in hun vak op hun school. Hierbij komen o.a. aan bod: het opstellen van een studiewijzer, wat behandel je wel en wat niet en hoe bied je het aan, opdrachten bij compacten-verdiepen-verrijken, gebruik van werkvormen en onderzoekend leren.

De docenten werken actief vanuit met elkaar gegenereerde ideeën naar concrete lesmaterialen die past bij de methode, wisselen ervaringen uit en geven feedback op elkaars ontwikkelde materiaal, dat ze zelf en door anderen laten uitproberen. Door deelname aan de DOT krijgt de docent de beschikking over een aantal uitgewerkte en geteste producten ten behoeve van differentiatie. Vanuit het vaksteunpunt scheikunde/Eindhoven School of Education (lerarenopleiding TU/e) vindt begeleiding plaats door een vakdidacticus scheikunde.

Deelname aan deze DOT:

  • geeft inzicht in de kenmerken van een gedifferentieerde les,
  • geeft inzicht in het ontwikkelen van differentiërende en uitdagende opdrachten,
  • levert bronnen met ideeën en materialen voor differentiatie,
  • levert de deelnemer uitgewerkte en geteste scheikunde opdrachten ten behoeve van differentiatie
  • levert een netwerk van gelijkgestemde docenten van scholen in de regio, die elkaar kunnen inspireren,
  • vraagt van de deelnemer het ontwikkelen, uitvoeren/testen van en reflecteren op  materiaal ten behoeve van differentiatie van hemzelf en andere deelnemers
  • vraagt van de deelnemer een actieve houding en inbreng tijdens de bijeenkomsten

   Organisatie

   Doelgroep: scheikundedocenten bovenbouw havo/vwo die gebruik maken van NOVA. Minimum aantal deelnemers 8, maximum aantal 12.

   Studiebelasting: 70 uur, bestaande uit: contacturen, voorbereiding van de bijeenkomsten, het ontwikkelen  en/of uitvoeren van ontwikkelde opdrachten op de eigen school. U ontvangt in het kader van de wet beroepen in het onderwijs een certificaat.

   Bijeenkomsten: zeven bijeenkomsten (14.30u-17.30u) in 2017-2018: di 12 september, woe 11 oktober, do 23 november, ma 15 januari, di 20 februari, woe 21 maart en do 19 april.

   Kosten voor deelname: € 150 per persoon*.

   Plaats: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie

   Aanmelden: is mogelijk tot en met 31 augustus 2017 (tenzij het maximum aantal eerder is bereikt) door het aanmeldingsformulier aan te vragen via vaksteunpuntscheikunde@tue.nl. 
   Aangezien
   deze DOT een voortzetting van een DOT is uit 2016-2017 is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u een andere lesmethode gebruikt dan NOVA s.v.p. eerst contact opnemen via vaksteunpuntscheikunde@tue.nl.

   *Bij annulering na 31 augustus wordt €50,- in rekening gebracht.