DOT Vakontwikkeling en SE opgaven 2019-2020

In dit docentenontwikkelteam ontwikkelen docenten samen innovatieve lesmaterialen voor de bovenbouw vwo en nieuwe toetsopgaven voor de schoolexamens havo/vwo.

De contexten voor het lesmateriaal zullen komen uit het wetenschappelijk onderzoek of van bedrijven en besteden naast chemische concepten expliciet aandacht aan het maatschappelijk belang van de chemie (Responsible Research and Innovation). Met het oog op vo-ho doorstroom wordt in de leermaterialen, afhankelijk van het leerjaar, expliciet aandacht besteed aan leren leren, aan academische houdingen en vaardigheden en aan ICT-mogelijkheden. Concreet betekent dit onder andere dat leerlingen leren wetenschappelijke artikelen te lezen. Alle lesmaterialen worden gedeeld via voho-netwerken.nl, de sites van de regionale netwerken en worden via Wikiwijs toegankelijk gemaakt. De websites worden gepresenteerd op docentendagen en door publicaties in NVOX.

De DOT zal zich richten op contextrijke opgaven of praktische opdrachten voor de domeinen die alleen in het SE voorkomen. Gemaakte opgaven zullen worden voorzien van zoekcriteria en opgenomen in een landelijke databank (beheerd in samenwerking met C3 en SLO). Kwaliteitscontrole zal worden gerealiseerd door onderlinge uitwisseling van gemaakte opgaven tussen de netwerken van de vaksteunpunten.

Vanuit het vaksteunpunt scheikunde/Eindhoven School of Education (lerarenopleiding TU/e) vindt begeleiding plaats door een vakdidacticus scheikunde. Daarnaast zullen er naar behoefte externe experts worden gevraagd ter ondersteuning van het ontwikkelteam.

Organisatie

Doelgroep: scheikundedocenten bovenbouw havo/vwo. Maximaal aantal deelnemers 8.

Studiebelasting: 70 uur, bestaande uit: contacturen, voorbereiding van de bijeenkomsten, het ontwikkelen en/of uitvoeren van ontwikkelde opdrachten en testen van de opgaven op de eigen school. U ontvangt in het kader van de wet beroepen in het onderwijs een certificaat.

Bijeenkomsten: zeven bijeenkomsten (14.30u-17.30u) op wisselende weekdagen tussen september 2019 en april 2020. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 10 september, de andere bijeenkomsten worden in overleg met het ontwikkelteam vastgesteld.

Kosten voor deelname: geen, voor het ontwikkelen van opgaven of lesmateriaal ontvangt een docent €250,-. De reiskosten en kosten voor materialen worden vergoed.

Plaats: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie

Aanmelden: is mogelijk tot en met 2 september 2019 (tenzij het maximumaantal eerder is bereikt) via het aanmeldingsformulier.