Informatiemiddag profielwerkstukondersteuning

Het profielwerkstuk is een belangrijk onderdeel van het vwo, waarbij leerlingen zelf mogen kiezen in welk vakgebied zij zich verder willen verdiepen. Scheikunde is een interessant vakgebied, maar verdieping vraagt meestal ook om praktisch werk en complexe analyses die op de middelbare school vaak niet uitgevoerd kunnen worden. De faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e biedt hierin mogelijkheden. Door het jaar heen bieden wij een aantal dagen voor profielwerkstukondersteuning aan. Op deze dagen kunnen leerlingen het praktische gedeelte van hun profielwerkstuk (deels) bij ons uitvoeren. Wij bieden een aantal faciliteiten die op middelbare scholen niet beschikbaar zijn en de leerlingen kunnen met hun eigen onderzoeksvraag een dag(deel) bij ons terecht.

Docenten informatiemiddag
Komend schooljaar gaan wij deze nieuwe opzet voor het eerst uitvoeren. Daarom nodigen wij u graag uit om bij ons langs te komen om zelf te zien welke faciliteiten wij beschikbaar hebben voor uw leerlingen.

Deze informatiemiddag zal plaatsvinden op donderdag 12 september van 15.30 – 17.00.

Wilt u deelnemen aan deze middag? Stuur dan uiterlijk donderdag 5 september uw aanmelding naar cheminfo.st@tue.nl t.a.v. Dorine Heijltjes. Ook uw verdere vragen over dit project en andere voorlichtingsactiviteiten van de faculteit Scheikundige technologie kunt u hiernaar sturen.