Vakinhoudelijke nascholing GC-MS

Gaschromatografie en massaspectrometrie zijn onderwerpen in het examenprogramma VWO. Deze nascholing richt zich op docenten die hun vakinhoudelijke kennis op het gebied van de gaschromatografie en massaspectrometrie willen opfrissen en verdiepen. In de bijeenkomst gaan de deelnemers aan de slag met het bepalen van de samenstelling van mengsels met behulp van gaschromatografie (GC-FID) en gaschromatografie-massaspectrometrie systemen (GC-MS).

Organisatie

Prijs: 35,- *

Doelgroep: docenten scheikunde

Plaats en datum:TU Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie, maandag 26 februari 2018, 14.00u-17.00u  

Aanmelden:is mogelijk tot 31 januari 2018 via het aanmeldingsformulier, tenzij het maximum aantal eerder is bereikt. Minimum aantal deelnemers 4, maximum aantal deelnemers 8.

*Bij annulering na 31 januari wordt €20,- in rekening gebracht.