Nascholing simulaties en modelleren

Het huidige Domein A van het examenprogramma bevat het subdomein modelvorming. In dit subdomein staat: Een kandidaat kan in contexten een probleem analyseren, een adequaat model selecteren (havo), vertalen naar een model (vwo) en modeluitkomsten genereren en interpreteren. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

De interactieve simulaties van bv. PHET (phet.colorado.edu) en het programma Coach (cma-science.nl) bieden veel mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan in de klas.

In deze bijeenkomst gaan we aan de hand van verschillende lesvoorbeelden in op de didaktiek van het gebruik van simulaties en modellen.

Organisatie

Doelgroep: scheikundedocenten bovenbouw h/v. Minimum aantal deelnemers 8, maximum aantal 20.

Studiebelasting: 3 uur, u ontvangt in het kader van de wet beroepen in het onderwijs een certificaat.

Datum: Maandag 27 november 2017, 14.00u-17.00u. 

Kosten voor deelname: € 35 per persoon. 

Plaats: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie

Materiaal: Deelnemers dienen zelf een laptop of tablet mee te nemen.

Aanmelden: is mogelijk tot en met 31 oktober 2017 (tenzij het maximumaantal eerder is bereikt) via het aanmeldingsformulier