Nascholing ‘virtual reality voor de scheikundeles’

Goed toegepast kan het gebruik van virtual reality een educatieve meerwaarde hebben voor het scheikundeonderwijs. De context kan in een veilige, interactieve 3D omgeving verkend worden, waardoor de relatie tussen context en content, van macro naar micro, gevisualiseerd kan worden. Hierdoor kunnen de scheikundelessen meer betekenis krijgen voor leerlingen. Het doel van de nascholing is scheikundelessen met VR-toepassingen te ontwerpen die deze relatie tussen leefwereldcontext en scheikundecontent benadrukken.

Tijdens deze nascholing:

  • Krijg je informatie over de achtergrond van VR gebruik in de scheikundeles
  • Leer je hoe je met een online tool zoals bijvoorbeeld Thinglink een VRapplicatie kunt maken.
  • Ga je zelf aan de slag met het maken van een 360˚ VRapplicatie voor een scheikundeles en wissel je ideeën uit met collega’s
  • Ga je de VRapplicatie toepassen in een scheikundeles en evalueren
  • Werk je mee aan flankerend onderzoek om het werken met VRapplicaties in scheikundeonderwijs goed in beeld te brengen

De volgende link laat een klein voorbeeld zien van een VR-applicatie in Thinglink: https://www.thinglink.com/video/1187742661524586498

Organisatie

Doelgroep: scheikundedocenten. Minimaal aantal deelnemers 4, maximaal 10.

Studiebelasting: In totaal 25 uur, u ontvangt in het kader van de Wet Beroepen in het Onderwijs een certificaat van deelname.

Data:
Les 1: woensdag 25 september 9.30 – 16.00 uur
Les 2: maandag 11 november 9.30 – 16.00 uur
Les 3: Nader te bepalen in november van 15.00 – 17.00 uur
Les 4: VR-applicatie toepassen in de eigen les
Les 5: Nader te bepalen in maart van 15.00 – 17.00 uur

Kosten voor deelname: €150 per persoon (incl.  2x lunch)

Plaats: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie

Materiaal: Deelnemers dienen zelf een laptop of tablet mee te nemen (eventueel 360˚ foto’s) en een mobiele telefoon.

Aanmelden: voor 25 augustus 2019 via het aanmeldingsformulier.