Nascholing Scheikunde, taal en toetsen

Examens en toetsen bevatten steeds vaker vragen van het type: ‘Beredeneer dat...’, ‘Leg uit waarom...’, ‘Leg uit of..’, en ‘Geef het verschil aan tussen...’. Veel leerlingen verliezen door onbeholpen of onvolledige antwoorden punten bij deze vragen. Uit onderzoek bij havo-4 leerlingen lijkt dit niet zo zeer te komen door een gebrek aan chemische kennis, maar vooral door een gebrek aan aandacht en vaardigheid in het formuleren van antwoorden (Visser, Coenders & Orneé, 2016).    

We organiseren twee bijeenkomsten rond dit thema:

  1. In de eerste bijeenkomst zal Huib van Drooge met behulp van een toetsanalyse de opbouw en vraagstelling van de laatste examens bespreken. Deze analyse zal voortbouwen op de eerder gemaakte analyse van het HAVO examen van 2015 (Dierikx & van Drooge, 2015) . Daarnaast krijgen de deelnemers mogelijkheden aangereikt om ‘oude’ opgaven aan te passen zodat ze geschikter zijn als oefenmateriaal voor het nieuwe examenprogramma.
  2. In de tweede bijeenkomst zal Talitha Visser haar postdoc onderzoek naar de taalvaardigheid van leerlingen bij scheikunde toelichten (Visser, Coenders & Orneé, 2016). Deelnemers gaan vervolgens aan de slag met verschillende interventie opdrachten waarmee ze leerlingen kunnen helpen hun taalvaardigheid bij het beantwoorden van vragen te verbeteren.

Dierikx, L. & van Drooge H. (2015) Het nieuwe havo eindexamen van 20 mei 2015, NVOX, 9, 462-463

Visser, T., Coenders, F. & Orneé, G. (2016) Taalvaardigheid bij scheikunde en biologie, NVOX, 5, 250-251

Organisatie

Doelgroep: bovenbouw docenten scheikunde

Docenten: Huib van Drooge (Zaanlands Lyceum), Wendy Sanders (TU/e), Talitha Visser (CSG Het Noordik Almelo/Universiteit Twente)

Datum: Maandag 26 september en dinsdag 11 oktober 2016
Tijd:
15.00u – 17.30u
Plaats:
Technische Universiteit Eindhoven

Kosten*: 75,- euro per persoon

Aanmelden: mogelijk tot 19 september via het inschrijfformulier, tenzij het maximum aantal deelnemers van 25 eerder is bereikt. Toewijzing gebeurt op volgorde van aanmelding. U ontvangt indien gewenst een nascholingscertificaat.

Vragen: vaksteunpuntscheikunde@tue.nl

*Bij afmelding na 19 september 2016 wordt € 25,- in rekening gebracht.