Pre Studeren Scheikundige Technologie

Introduction to Chemistry and Chemical Technology

Dit vak vormt een inleiding in de chemie en de chemische technologie waarbij zowel de grondprincipes van de moleculaire wetenschappen worden geïntroduceerd als ook vanuit de chemische technologie grondstoffen, producten en processen aan bod komen. Het is daarom voor vwo-leerlingen een mooie kennismaking met de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry.

Onderwijsvorm:
7 weken (kwartiel 1, september/oktober/november), per week 4 uur hoorcollege en 4 uur begeleide zelfstudie. Engelstalig.

Studiemateriaal:
Organic Chemistry van Paula Y. Bruice
Aangevuld met een reader.

Vraag gerust naar de mogelijkheid van gebruik van een uitleenexemplaar van het boek.
 

Organic Chemistry

Moleculair denken is de basis van het vak Organic Chemistry. Je leert hierin de basisprincipes van de organische chemie, zoals o.a. de manier waarop organische moleculen zijn opgebouwd, de naamgeving van deze moleculen en het herkennen van functionele groepen in deze moleculen. Je zult in deze colleges kennis maken met diverse technieken om de moleculaire structuur van organische verbindingen op te helderen. Daarnaast vormen chemische reacties een groot onderdeel van dit vak, waarbij je moet denken aan diverse reactietypes, de kinetiek hiervan en de manier waarop de functionele groepen in een molecuul deze kunnen beïnvloeden.

Onderwijsvorm:
7 weken (kwartiel 3, februari/maart/april), 4 uur hoorcollege en 4 uur begeleide zelfstudie. Engelstalig.

Studiemateriaal:
Organic Chemistry van Paula Y. Bruice
Aangevuld met hand-outs powerpointpresentaties

Vraag gerust naar de mogelijkheid van gebruik van een uitleenexemplaar van het boek.