Handige sites voor profielwerkstuk

Natuurwetenschappelijke en chemische informatiesites

Chemische startpagina's

Chemische zoekpagina's

Zoekmachines (onderdeel Science (Wetenschap), Chemistry (Scheikunde)

Downloaden chemisch tekenprogramma

Aan scheikunde gerelateerde instellingen

 • www.kncv.nl Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging
 • www.vnci.nl Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
 • www.c3.nl Stichting Communicatie Centrum Chemie

Overig

Handige tijdschriften / naslagwerken voor de uitvoering van profielwerkstukken

 • Chemische feitelijkheden: Actuele encyclopedie over chemie in relatie tot gezondheid, milieu en veiligheid  (TIP)
 • Natuur en Techniek
 • Chemisch2Weekblad
 • Technische Weekblad
 • Nature
 • Science
 • NVOX, tijdschrift voor onderwijs in de natuurwetenschappen (NVON)
 • Chemie Aktueel
 • Education in Chemistry
 • Chemmatters
 • Chemnews
 • Chemistry in action

Deze bronnen zijn misschien niet altijd in de openbare bibliotheek van je woonplaats aanwezig. Sommige (zoals Chemische Feitelijkheden) zal je scheikundedocent of de mediatheek van je school bezitten. Andere kun je vinden in bijvoorbeeld de bibliotheken van de Technische Universiteit Eindhoven.