Onderwerpen profielwerkstukdagen

Er kunnen wijzigingen plaatsvinden in het aanbod.

Analytische chemie; Pijnstillers
Bij dit project wordt met behulp van een aantal verschillende analysetechnieken een dagelijks product onderzocht. De te gebruiken technieken zijn: UV-spectrofotometrie (UV), vloeistofchromatografie (HPLC), gaschromatografie (GC) en elektroforese (CZE). In dit onderzoek kun je zelf aspirine of paracetamol synthetiseren en vervolgens de samenstelling van verschillende commerciële merken bepalen.

Bescherming tegen UV-straling
Mogelijke vragen; Wat betekent beschermingsfactor 10? Kunnen we het verschil meten tussen factor 10 en 20? Hoe goed beschermen kleren tegen zonnebrand? Beschermen planten zich ook tegen straling? En zo ja, hoe?

Biodiesel
Tijdens het project ga je uitzoeken waar een goede diesel aan moet voldoen en hoe je deze kunt maken. Je maakt dan zelf de biodiesel en kijkt of hij voldoet aan de eisen die je uitgezocht had en vervolgens kan je dit vergelijken met commerciële diesel. De technieken die je hierbij gebruikt zijn gaschromatografie (GC), massaspectrometrie (MS), viscositeits- en vlampuntsbepaling.