De faculteit

Profiel van de faculteit

Technisch natuurkundigen kijken met andere ogen naar de wereld om ons heen. In natuurverschijnselen zien zij uitdagingen; fascinerende vraagstukken om in te duiken, te onderzoeken en te ontrafelen. De kennis die zij hierover opdoen, passen ze toe bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Ambitieuze projecten, waarbij vaak met andere disciplines wordt samengewerkt.

Onderwijs en Onderzoek

De faculteit Technische Natuurkunde is een van de negen faculteiten van de TU/e. De faculteit verzorgt de bacheloropleiding Applied Physics en de masteropleidingen Applied Physics en Science and Technology of Nuclear Fusion. Verder biedt de faculteit een aantal post-graduate opleidingen en cursussen aan. Daaronder de tweejarige PDEng Design and Technology of Instrumentation (DTI) en samen met de faculteit Biomedische Technologie in de School of Medical Physics and Engineering de PDEng Clinical Informatics (CI).

Daarnaast wordt er fundamenteel en toegepast onderzoek gedaan op de faculteit Technische Natuurkunde. De faculteit is verdeeld in 3 onderzoeksclusters: BIONANO (Bio/Nanoscience and Technology), FLOW (Transport Physics) en PLASMA (Plasma Physics and Radiation Technology). Alle 12 onderzoeksgroepen in de faculteit zijn onderdeel van een van deze clusters.

Het onderzoek binnen het cluster BIONANO is geconcentreerd op nanofysica en nanotechnologie. Er wordt samengewerkt met verwante groepen op andere universiteiten en met de industrie, o.a. in NanoLab en het Institute for Photonic Integration (IPI). Het onderzoek in Eindhoven wordt gekenmerkt door een sterke focus op de nanostructuur van materialen en hun toepassingen.

Veel van het onderzoek in het cluster FLOW wordt gedaan in het kader van de nationale onderzoekschool 'Burgers Centrum'. Eindhoven heeft een duidelijk profiel binnen deze onderzoeksschool. Het onderzoek is gericht op turbulentie, mengverschijnselen in geofysische stromingen en de transportverschijnselen van  massa en warmte in micro- en nanofluïde toepassingen.

Het cluster PLASMA is uniek in Nederland in termen van grootte en onderzoeksgebied. Alleen FOM Rijnhuizen doet onderzoek op vergelijkbaar gebied en vergelijkbare schaal. Het onderzoek richt zich op plasma materiaalbewerking, lichtbronnen, life sciences, extreme plasmafysica, zonne-energie en kernfusie.