Bestuur

Het faculteitsbestuur van de faculteit Technische Natuurkunde is verantwoordelijk voor het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de faculteit. Het faculteitsbestuur is als volgt samengesteld:

Als vaste adviseur neemt deel aan de bestuursvergaderingen:

Faculteitssecretariaat: