Studenten en alumni

De faculteit Technische Natuurkunde van de TU/e is een relatief kleine, zeer hechte faculteit. Studenten en medewerkers hebben onderling een goede band. Ook na het afstuderen houdt de faculteit graag contact.

Studievereniging Technische Natuurkunde "J.D. van der Waals" organiseert activiteiten en verkoopt studieboeken voor alle studenten Technische Natuurkunde van de TU/e. De studievereniging beheert ook de wekelijkse borrel op donderdagmiddag van 16.00 uur tot 19.00 uur, waar studenten en medewerkers elkaar informeel treffen.

STOOR is de organisatie van de faculteit Technische Natuurkunde die gericht is op studie-inhoudelijke ondersteuning van de studenten. Hier kunnen studenten onder meer terecht voor oefenopgaven van tentamens en informatie over stages.

VENI is de alumnivereniging van de faculteit Technische Natuurkunde. VENI organiseert onder andere netwerkbijeenkomsten, en geeft samen met Van der Waals het blad N-faculteit (N!) uit. VENI neemt ook actief deel aan de activiteiten die TU/e-breed voor alumni worden georganiseerd. Lees hier meer algemene info voor alumni.