Taken

Studieondersteuning

 • Meldpunt voor vragen en klachten

Bij ons kun je terecht voor al je vragen en klachten op onderwijsgebied.   

 • Tentamenarchief

Alle tentamens van de vakken in de Bacheloropleiding worden verzameld om de studenten oefenmateriaal te bieden ter voorbereiding op hun tentamens mits docenten deze beschikbaar willen stellen. Waar mogelijk worden ook uitwerkingen verzameld.   

 • BEP-stagevoorlichting

Op deze voorlichting komen alle vakgroepen van de faculteit presenteren wat voor onderzoek er bij hen gedaan wordt. Dit helpt je een vakgroep te selecteren waar je je bachelor eindproject (BEP) wilt gaan doen.   

 • Mastervoorlichting   

Bijeenkomst waar de belangrijkste informatie van de Masteropleidingen Applied Physics en Science and Technology of Nuclear Fusion wordt gegeven. Daarnaast wordt de overstap van Bachelor naar Master behandeld.

 • Externestagevoorlichting

Tijdens deze voorlichting wordt alles verteld over de externe stage die je gaat doen tijdens je master. Deze stage kan in Nederland bij een bedrijf zijn, of in het buitenland bij een bedrijf/instituut/universiteit. Alle mogelijkheden worden hier behandeld.

 

Studenteninspraak

STOOR neemt deel aan de onderstaande raden en overlegorganen. Het doel van deze raden varieert van het monitoren van het Bachelor College tot het up to date houden van de andere medezeggenschapspartijen van de faculteit.

 • Overkoepelend Studenten Overleg (OSO)

Maandelijke vergadering met STOOR, FR, OC, Van der Waals en de studentadviseur van het faculteitsbestuur waar zaken die spelen op de faculteit worden besproken.

 • Collegevolggroepen

Bij nieuwe of aangepaste vakken worden collegevolggroepen samengesteld uit enkele studenten, die elke week het vak met de docent bespreken.

 •  Studenten Advies Orgaan (SAO)

Universitair overleg met de Rector, de voorzitter van het STU en studenten van iedere opleiding, waarbij alle zaken die TU/e-breed spelen en studenten aangaan worden besproken. Het SAO is slechts een adviesorgaan en heeft dus geen instemmingsrecht. Een STOOR-medewerker is lid van het SAO namens de faculteit Technische Natuurkunde.

 • studenten Universiteits Raad Commissarisen Onderwijs (sURCO)

De sURCO is een overleg waar de leden van de Universiteitsraad samen zitten met de commissarissen onderwijs van de faculteiten van de TU/e. Aangezien de faculteit TN geen commissaris onderwijs kent neemt STOOR deel aan dit overlegorgaan om de belangen van onze studenten te representeren.

 • Monitor Group Bachelor College (Krokettenlunch)

De krokettenlunch is een overlegorgaan met de Dean Bachelor College en de commissarisen onderwijs. Hier wordt het Bachelor College actief geëvalueerd en worden nieuwe voorstellen gepresenteerd. Ook hier behartigt STOOR de belangen van de studenten van onze faculteit.

Overige taken

 • STOOR Nieuwsbrief

Maandelijkse nieuwsbrief die in samenwerking met de faculteit wordt uitgegeven, waarin belangrijke (onderwijs)zaken voor studenten staan.

 • Onderwijsprijs

Prijs die jaarlijks in oktober wordt uitgereikt aan de beste docent / instructeur / practicumbegeleider van de propedeuse en de postpropedeuse.

 • N!

STOOR schrijft een artikel in de N!, het gezamelijke blad van Van der Waals, VENI en STOOR.