Taken

Studieondersteuning

 • Meldpunt voor vragen en klachten

Bij ons kun je terecht voor al je vragen en klachten op onderwijsgebied.   

 • Tentamenarchief

Alle tentamens van de verplichte vakken in de Bacheloropleiding worden verzameld om de studenten oefenmateriaal te bieden ter voorbereiding op hun tentamens. Waar mogelijk worden ook uitwerkingen verzameld.   

 • BEP-stagevoorlichting

Op deze voorlichting komen alle vakgroepen van de faculteit presenteren wat voor onderzoek er bij hen gedaan wordt. Dit helpt je een vakgroep te selecteren waar je je bachelor eindproject (BEP) wilt gaan doen.   

 • Mastervoorlichting   

 

 

Bijeenkomst waar de belangrijkste regels van de Masteropleiding en de overstap van Bachelor naar Master worden behandeld.

 • Externestagevoorlichting

 

Tijdens deze voorlichting wordt alles verteld over de externe stage die je gaat doen tijdens je master. Deze stage kan in Nederland bij een bedrijf zijn, of in het buitenland bij een bedrijf/instituut/universiteit. Alle mogelijkheden worden hier behandeld.

 • P-mentoren / introbegeleiders   

In samenwerking met Van der Waals worden P-mentoren gezocht die een groep nieuwe studenten tijdens de intro en het eerste semester van hun studie begeleiden.

Studenteninspraak

Deze raden signaleren en bespreken problemen met tentamens, hertentamens, colleges en werkcolleges van de verplichte vakken. STOOR begeleidt de studenten die lid zijn van deze raden.

 • Overkoepelend Studenten Overleg (OSO)

Maandelijke vergadering met STOOR, FR, OC, Van der Waals en de studentadviseur van het faculteitsbestuur waar zaken die spelen op de faculteit worden besproken.

 • Collegevolggroepen

Bij nieuwe of aangepaste vakken worden collegevolggroepen samengesteld uit enkele studenten, die elke week het vak met de docent bespreken.

 •  Studenten Advies Orgaan (SAO)

Universitair overleg met de Rector, de voorzitter van het STU en studenten van iedere opleiding, waarbij alle zaken die TU/e-breed spelen en studenten aangaan worden besproken. Het SAO is slechts een adviesorgaan en heeft dus geen instemmingsrecht. Een STOOR-medewerker is lid van het SAO namens Natuurkunde.

 • Studieprogramma Commissie (SPC)

Commissie die Bachelor en Master keuzeprogramma's keurt. Een STOOR-medewerker is lid van de SPC.

Overige taken

 • STOOR Nieuwsbrief

Maandelijkse nieuwsbrief die in samenwerking met de faculteit wordt uitgegeven, waarin belangrijke (onderwijs)zaken voor studenten staan.

 • Onderwijsprijs

Prijs die jaarlijks in oktober wordt uitgereikt aan de beste docent / instructeur / practicumbegeleider van de propedeuse en de postpropedeuse.

 • N!

STOOR schrijft een artikel in de N!, het gezamelijke blad van Van der Waals, VENI en STOOR.