Studieraden

Het doel van de studieraden is het signaleren en het bespreken van problemen met betrekking tot tentamens, colleges en werkcolleges. De vergaderingen vinden elk blok plaats (ongeveer drie weken na elke tentamenperiode) en bestaat uit docenten, instructeurs, studenten, twee STOOR-medewerkers, de voorzitter (opleidingsdirecteur of studieadviseur), een secretaresse en een OCN-lid. De P-raad is voor het propedeuse-onderwijs en de PP-raad voor het postpropedeuse-onderwijs. De studieraden worden georganiseerd door de faculteit. STOOR co├Ârdineert de inbreng van studenten door middel van voorbesprekingen, waarbij advies en achtergrondinformatie wordt gegeven.

Mocht je je willen aanmelden voor een studieraad, of heb je opmerkingen over een vak, mail dan naar ons of meld het bij een van de leden van de studieraad. Hun namen vind je onder het kopje "P-raad leden", "PP-raad leden" of "M-raad leden".