Externe stagevoorlichting

De externe stagevoorlichting is bedoeld voor studenten die richting hun master gaan. Zij moeten namelijk al vroeg gaan denken over het regelen van een externe stage aangezien het regelen van dit veel tijd in beslag kan nemen! Tijdens deze voorlichting wordt er toegelicht wat er allemaal nodig is voor het regelen van stages. De onderwerpen die behandeld worden variëren van het aanvragen van beurzen tot hoe je aan een stageplek komt. Deze voorlichting vindt doorgaans plaats in de collegevrije week van Q3 op de woensdag. Echter de exacte datum wordt van tevoren gecommuniceerd.

De presentaties van afgelopen jaren kunnen gevonden worden op \\physstor\stoor\Information\External Internship