Innoveren met Technische Natuurkunde

Onderzoekers van de Faculteit Technische Natuurkunde werken wereldwijd samen met andere universiteiten, onderzoeksinstituten en research & development laboratoria. In het bijzonder met industriële partners in de regio Brainport. Het onderzoek van de faculteit richt zich op drie pijlers: 

  • Functional (Nano) Materials
  • Plasma Physics
  • Transport Physics

Voorbeelden van onderzoekspijlers
Ultrafast Laser-induced demagnetization, Nanowires, Nano Biosensors, Solar Cells, Mass- and Heat Transfer in Micro-Fluidic Devices, Lighting, Plasma-Medicine, Turbulence in (Geofysical) Flows, Transport in Coatings.

School of Medical Physics and Engineering Eindhoven
Samen met de Faculteit Biomedische Technologie, leidt de Faculteit Technische Natuurkunde de SMPE/e (School of Medical Physics and Engineering Eindhoven). Deze opleiding biedt postdoc programma’s in clinical, medical engineering en medical informatics voor en in samenwerking met ziekenhuizen en klinieken.

Innoveren met de TU/e

Wilt u meer informatie over innoveren in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven? Neem dan contact op met het TU/e Innovation Lab. Het is aan onze universiteit dé organisatie voor innovatiestimulering, kennis- en technologietransfer, business development en tevens incubator van de TU/e. Het heeft een goed overzicht in alle onderzoeksexpertises van de universiteit en kan uw onderzoeksvraag snel met relevante vakgebieden en personen matchen. Een gezamenlijke verkenning brengt vaak verschillende mogelijke samenwerkingsvormen aan het licht. Hier kunt u uw voordeel mee doen. Lees meer over Innoveren met de TU/e.