Projecten en praktijkopdrachten

Stage bij M2i/Apptech
Een masterstudent Technische Natuurkunde heeft stage gelopen bij M2i/Philips Apptech. Het onderzoek richtte zich op de waterdampdoorlaatbaarheid van folies. Momenteel is er nog geen snelle en nauwkeurige meetmethode, waardoor de vraag vanuit de industrie groot is. NXP, Fujifilm en de TU Delft zijn als adviseurs bij het project betrokken.


FUJI
De onderzoeksgroep Plasma Materials & Processing doet in samenwerking met Fujifilm TRL onderzoek naar Silicium Oxide barrières die gemaakt worden met behulp van een atmosferisch plasma. Een student liep voor de Master Applied Physics stage bij FUJI. Doel van het onderzoek was het beoordelen/bepalen van de kwaliteit van deze Silicium Oxide barrières met behulp van optische technieken (FTIR & SE). Resultaten lieten zien dat een hogere depositietemperatuur en een speciale klimaatkast-behandeling betere barrières tot gevolg hadden.