Gerard van Rooij benoemd tot deeltijdhoogleraar Solar Fuels, deeltijdhoogleraarschap van belang voor industrie en student

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een sterke band met de industrie en het bedrijfsleven en dat zie je terug in de samenwerkingen die daar uit voortkomen. In 2016 telde de universiteit 123 deeltijdhoogleraren die allemaal hun hoofdfunctie in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke instituties hebben. Dit aantal blijft stijgen. Gerard van Rooij is één van de nieuwe deeltijdhoogleraren.

Op de universiteitscampus zijn gebouw Flux, thuisbasis van de faculteit Technische Natuurkunde, en het onderzoeksinstituut Differ nauw met elkaar verbonden. Niet alleen fysiek met een loopbrug en door studenten die onderzoek verrichten voor het instituut, maar sinds kort ook door Gerard van Rooij, deeltijdhoogleraar Solar Fuels: “Mijn onderzoek voor Differ is voornamelijk gericht op het losmaken van een zuurstofatoom uit CO2 met behulp van plasma. De koolmonoxide die daardoor ontstaat kan als basis dienen voor een vloeibare brandstof. In indirecte zin kun je zo een zonnebrandstof maken, mits de elektriciteit waarmee het plasma wordt gecreëerd, is opgewekt uit zonlicht. Over dit onderwerp gaf ik al gastcolleges op de TU/e en ook begeleidde ik promovendi bij onderzoek in mijn vakgebied. Nu ik deeltijdhoogleraar ben, ben ik daar nog intensiever mee bezig.”

Levensvatbaar onderzoek
“Mijn deeltijdhoogleraarschap is op meerdere vlakken een goede ontwikkeling. Het betekent voor de universiteit een meer intensieve verbinding met Differ en de TU/e heeft nu meer kennis in huis op het gebied van solar fuels zodat verdere verdieping op dit onderwerp mogelijk is. Ook is er een wederzijds belang doordat er voor studenten meer stages en afstudeermogelijkheden zijn bij Differ. En als deeltijdhoogleraar fungeer ik dan ook als verantwoordelijk docent.”

“En natuurlijk draag ik graag mijn steentje bij, vanuit mijn specifieke invalshoek, als het gaat om studenten enthousiast maken voor Technische Natuurkunde.”

Kickstart
“Onderzoeksinstituut Differ is onder andere ooit opgezet met het idee dat als we rond fundamenteel onderzoek binnen het thema Energy een instituut in het leven roepen, er een nationaal aanspreekpunt voor industriële partijen ontstaat. In de praktijk ligt dat natuurlijk een stuk genuanceerder. De manier waarop de TU/e solar fuels nu benadert, met mij op leerstoelniveau met de link naar de plasma-groep, is nieuw. Daarmee krijgen de solar fuels-onderzoeken een kickstart. Dankzij dit deeltijdhoogleraarschap kan ik de industriële samenwerkingen die ik al heb, inbrengen bij de universiteit en tegelijkertijd mijn relatie met de industrie en de studenten verder versterken. Op termijn is het ook voor de industrie van belang dat de projecten die wij doen bij Differ een inbedding hebben in het wetenschappelijke veld van de universiteit.”

Energie omzetten in brandstof
“Inhoudelijk spreekt het onderzoek naar solar fuels tot de verbeelding. Wat we altijd gedaan hebben, is fossiele brandstoffen verstoken en daar energie uitgehaald. We beseffen ons dat dat suboptimaal is in een aantal opzichten. Denk daarbij aan de zorgen om klimaatverandering en vanuit Europees perspectief gezien, het energieonafhankelijk kunnen zijn. Een deel van de oplossing is elektriciteit opwekken door zonnepanelen en windmolens. Op het moment dat dat op grote schaal gaat gebeuren, en op sommige plekken gebeurt dat al, loop je tegen het probleem aan dat je de energie op dat moment en op die locatie niet altijd elektrisch kunt gebruiken. Dan heb je een vertaalslag terug nodig en wil je juist de energie weer omzetten in een brandstof of in een vorm waarin je het op een chemische manier opslaat. We maken van CO2 dus weer een waardevol product dat ontzettend interessant is voor industrieën.”

Toekomstperspectief
“Voor het onderzoek naar solar fuels is veel interesse vanuit de industrie. Denk daarbij aan brandstofproducenten en netbeheerders. Zij zijn zich bewust van het feit dat hun business case in de toekomst waarschijnlijk gaat veranderen. Wij gaan met deze bedrijven een relatie aan, wat echt bijdraagt aan de ontwikkeling van solar fuels. De specifieke plasmabenadering is een paradepaardje van Differ. We zijn daar uniek in, zowel wat betreft de instrumentatie die we gebruiken als ook de kritische massa waarmee we er aan werken: met veel mensen en veel apparaten tegelijk. Hiermee wil ik niet zeggen dat we het veld hebben uitgevonden, we baseren ons namelijk op literatuur, op experimenten uit de jaren 70 in de Sovjet Unie. Ook staan we internationaal niet alleen. We zijn dit pad ingeslagen samen met collega’s uit onder andere België. Ik denk wel dat wij het op een manier gedaan hebben die het meest concrete toekomstperspectief biedt, waardoor mensen enthousiast zijn.”

Verantwoordelijk
“Een aspect van mijn deeltijdhoogleraarschap wat ik erg leuk vind: ik krijg nu ook echt de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid over de promotieonderzoeken die ik nu al begeleid. Met name in de laatste fase, wanneer het proefschrift afgerond wordt, ligt een grote rol voor de promotor, en dat was ik voorheen dan niet. Dat is natuurlijk helemaal niet erg, maar nu ik een situatie zit dat ik vanaf het begin betrokken ben, de moeite heb gedaan om geld binnen te halen en daar een promotie uit voortkomt, dan is het prachtig dat het compleet onder mijn verantwoordelijkheid wordt afgerond. Eigenlijk wil je niet dat iemand anders nog even in een proefschrift een accent gaat leggen dat je zelf niet zo nodig vindt.”

Bron:
https://medium.com/@TUeindhoven/deeltijdhoogleraarschap-van-belang-voor-industrie-en-student-26d0fabf7382