Cursussen voor technologen in de zorg

SMPE/e verzorgt post-master opleidingen en cursussen voor academisch opgeleide technologie professionals in de zorg.

De post-master cursussen zijn specifiek bedoeld voor klinisch fysici (in opleiding), (bio)medisch ingenieurs en andere technologie professionals die werkzaam zijn in de zorg, doch staan ook open voor professionals uit andere sectoren.

U kunt zich aanmelden door het online invullen van uw gegevens in het desbetreffende cursus inschrijvingsformulier. Dit geldt ook voor SMPE/e QMI en QME trainees.
Indien u verder nog informatie wenst dan kunt u deze richten tot het secretariaat SMPE/e

Een goede cursus gewenst!

Namens SMPE/e

Cursuskalender
Datum*CursusDeadline registratie/toelichtingECTS
2019   

9, 10, 11, 23, 24 september,

28 oktober

Physics & Physiology
behind Medical Technology
Deelnemers: min. 10, max. 243
25, 26, 27 novemberManagement en Organisatie
in de Gezondheidszorg
Deelnemers: min. 10, max. 303
2020   
20, 21, 22 januariMedische EthiekDeelnemers: min. 10, max 303
19, 20, 26, 27 maart + 5 juni

Introductie in de Klinische Informatica

ook bij/nascholing voor klinisch fysici e.a.

(geaccrediteerd door de NVKF)

Deelnemers: min. 10, max. 203

1, 8, 15, 29 mei 
5, 12 juni (halve dagen),
19 juni (hele dag),
datum nnb, Practicumdag [09-16u]

Basiscursus Stralingsbescherming

opleiding tot Toezichthoudend Medewerker
Stralingsbescherming

Deelnemers: max. 152.5
30, 31 maart, 1 aprilVeiligheidskunde en Risico-analyseDeelnemers: min. 10, max. 203
7, 8, 9 september,
5, 6 oktober,
7 december
Physics & Physiology
behind Medical Technology
Deelnemers: min. 10, max. 243
23, 24, 25 novemberManagement en Organisatie
in de Gezondheidszorg
Deelnemers: min. 10, max. 303

* data zijn onder voorbehoud en onderhevig aan veranderingen. SMPE/e behoudt zich te allen tijde het recht voor om de cursusdata aan te passen indien hier gegronde redenen voor zijn (deelnemers worden hier tijdig over ingelicht). Meer info via:  smpee@tue.nl. Klik hier voor de folder.

Opzet van de cursussen

De cursussen zijn interactief, met afwisseling tussen theorie en praktijk (discussies, werken aan opdrachten, e.d.) en worden afgerond met een scriptie over een casus uit het (eigen) ziekenhuis. 

De cursussen worden verzorgd door professionals uit het betreffende werkveld (klinisch fysici, medisch specialisten, managers in ziekenhuizen, e.d.) en door universitair docenten / professionele trainers.

Cursussen, aanmelden en cursusvoorwaarden (registratie, deelname en afronding)

Aanmelden kunt u via het desbetreffende online inschrijvingsformulier weergegeven bij elke cursus.

Voor de cursusvoorwaarden (registratie, deelname en afronding SMPE/e-cursussen):

Wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van SMPE/e

Kwaliteitsbewaking

Alle SMPE/e cursussen worden jaarlijks geëvalueerd door middel van schriftelijke enquêtes die door de deelnemers anoniem worden ingevuld, en door gesprekken van de coördinator met de verantwoordelijke docent(en).

  • verslag evaluatie-resultaten SMPE/e-cursussen [t/m juni 2017]: pdf;
  • gemiddelde beoordeling van de SMPE/e-cursussen [t/m juni 2017]:  pdf. 
  • deelname aan de SMPE/e-cursussen [t/m juni 2017] pdf.
  • informatie over SMPE/e kwaliteitsbewaking voor cursussen algemeen: pdf;