Introductie in de Klinische Informatica

Deze cursus voorziet in de behoefte van klinisch fysici (in opleiding) en andere technologie professionals in de zorg om bijgeschoold te worden in de klinische informatica. Dit omdat informatievoorziening in een ziekenhuis een essentiële rol speelt bij alle processen in de zorg: de kwaliteit van het primaire proces van patiëntenzorg is sterk afhankelijk van het beschikbaar zijn van de juiste informatie bij de juiste personen op de juiste plaats.

Verbeteringen in het primaire proces kunnen alleen worden bereikt door informatie eerder in het proces beschikbaar te hebben en in de goede vorm aan te bieden. Daarnaast biedt een goede informatievoorziening de mogelijkheid om, bijvoorbeeld, automatisch conclusies te trekken uit een combinatie van gegevens zoals bij de bewaking van medicatie.

Goede informatievoorziening leidt ook tot een veiliger omgeving voor de patiënt. Vanwege al deze aspecten en de betrokkenheid van de klinisch fysicus bij kwaliteitsverbetering van secundaire processen t.b.v. het primaire zorg-proces, wordt de klinisch fysicus in het algemeen geacht vaardig genoeg te zijn om hier strategisch in mee te kunnen denken. Deze cursus speelt hier op in en verschaft de deelnemer de daarvoor benodigde basiskennis en -vaardigheden op het gebied van de klinische informatica.

Doelgroep
Klinisch fysici (in opleiding), Qualified Medical Engineers (in opleiding), (bio)medisch ingenieurs en andere technologie professionals die werkzaam zijn in de zorg.

Deze cursus wordt is geaccrediteerd door de NVKF en heeft voor 2019 ID 355182.

Doel van de cursus
Verschaffen van basiskennis en inzicht op strategisch niveau m.b.t. informatievoorziening, informatieprocessen en informatiebeleid in de zorg.

Opzet
•4 en een 1/2 dag
•de cursus heeft een studiebelasting van 3 ECTS.
•de cursus wordt één maal per jaar gegeven.
•4 dagen met interactieve colleges, verzorgd door experts uit de praktijk.
•1/2 dag: de cursus wordt afgerond met een casus uit het eigen ziekenhuis.
•na afronding en nabespreking van de casus ontvangt de cursist een certificaat.

Cursusdata

2019
Dag 1 + 2: 14 + 15 maart 2019 (donderdag en vrijdag)
Dag 3 + 4:  28 + 29 maart 2019 (donderdag en vrijdag)
Inleverdatum scriptie: 3 juni 2019 (vrijdag)
Dag 5=1/2 dag: Terugkommiddag: 21 juni 2019 (vrijdag)

2020
Dag 1 + 2: 19 + 20 maart 2020 (donderdag en vrijdag)
Dag 3 + 4:  26 + 27 maart 2020 (donderdag en vrijdag)
Inleverdatum scriptie: nnb
Dag 5=1/2 dag: Terugkommiddag: 5 juni 2020 (vrijdag)

Cursus-coördinatoren:
ir. Guido Zonneveld en ir. Pim Volkert.
Contactpersoon: dr.ir. Ivonne Lammerts
Office SMPE/e: Annebee Langenhuizen-Keulen

Cursuskosten
2019 + 2020: € 1.700,-

Kosten zijn incl. lunch.

Cursuslocatie 2019
TU/e - Gebouw ATLAS, zaal ATLAS 2.225 (alle dagen + terugkommiddag). Zie IKI programma.

Parkeren
U kunt parkeren op de aangegeven parkeerplekken. Parkeerkosten per dag: € 7,50
Voor meer informatie: klik hier.

Aanmelden IKI 2020
Aanmelden kan door je online aan te melden via het het registratieformulier. Klik hier om je aan te melden.

Meer info
Klinische Informatica cursus programma [pdf 2019]
Klinische informatica complete cursusinformatie [pdf IKI cursusinformatie]