Physics and Physiology behind Medical Technology

(voorheen toegepaste fysiologie)

In de cursus komen clinici en fysici aan het woord die direct betrokken zijn bij diagnostiek, bewaking en behandeling. Vanuit een fysiologische benadering wordt een beschrijving gegeven van praktische toepassing voor de bepaling van hart-, vaat-, long- en hersenfunctie, op functieafdeling, operatiekamer (OK) en intensive care (IC). Verder is er nog extra aandacht voor pacemakers, anesthesie en perinatale diagnostiek. Deze cursus is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met TU/e, het UMC Utrecht en het Máxima Medisch Centrum.

Doelgroep
Klinisch fysici (in opleiding) en andere technologische professionals in de zorg.

Doel van de cursus
De cursist krijgt inzicht in de fysische beginselen van meten en monitoren van vitale functies in de geavanceerde klinische praktijk.
De cursus wordt in het Engels gegeven. Wanneer alleen Nederlandstaligen aanwezig zijn, is de voertaal Nederlands.

Opzet
•de cursus wordt één maal per 1 1/2 jaar gegeven
•de cursus omhelst 5 dagen met interactieve colleges, verzorgd door experts uit de praktijk en kan ook worden afgenomen in twee aparte blokken.
•na afronding ontvangt de cursist een certificaat
•de cursus heeft een studiebelasting van 3 ECTS (bij gehele cursus).

Cursusformat: zie ook PPMT Programma 2018 [PPMT 2019 is in wording]

Cursusdata 2019
9-10-11-23-24 september 2019 + Terugkomdag op 18 november 2019

Cursusdata 2020
7-8-9 september, 5-6 oktober + Terugkomdag op 7 december 2020

Blok 1 (3 dagen + 1 terugkomdag*): 9-10-11 september 2019 + Terugkomdag op 28 oktober 2019

 • Introduction medical technology Biosignals and basic sensors
 • Heart&Circulation monitoring
 • Patient Monitoring (ECG, BP)
 • Medical alarm chain
 • Pregnancy monitoring
 • CTG & Fetal heart
 • Circulation and muscles during exercise
   
 • Nervous system|
 • Electrophysiology sensors
 • EEG/EMG/ENG techniques
 • Nervous system
 • Advanced neuromonitoring
 • Visit to Kempenhaehge lab
 • Mother and Child
 • overview NICU MMC
 • Medical technology
 • Monitor – hands on
   
 • Digestive system
 • Endoscopy
 • Cutting Techniques
 • Laser
 • Drug delivery - infusion


Blok 2  (2 dagen + 1 terugkomdag*): 23-24 september 2019 + Terugkomdag op 28 oktober 2019

 • Lungs
 • Lung function; Mech. ventilation
 • Anesthesia
 • Anesthesia & equipment
 • Excretory system
 • Dialysis systems &models
 • Excretory system
 • Visit to Dialysis MMC Eindhoven
   
 • Cutting techniques
 • Electrosurgery
 • OR and its technology
   
 • Guidelines on safety
 • CE and FDA; Ethical aspects
 • Discussion on position of clinical physicist and biomedical engineer
   
 • Presentation literature study  in groups (Come back Day*)

*Terugkomdag: 28 oktober 2019:
Op de terugkomdag worden de voorbereide eindpresentaties aan elkaar gepresenteerd en beoordeeld door de cursus-coördinator.

Cursus-coördinator:

 • dr.ir. Carola van Pul
 • Contact-persoon: dr.ir. Ivonne Lammerts
 • Office SMPE/e: Annebee Langenhuizen-Keulen

Cursuskosten

 • Afname van 5-daagse cursus en 1 terugkomdag in zijn geheel: € 1.700,-
 • Afname van Blok 1 (3 dagen en 1 terugkomdag): € 1.350,-
 • Afname van Blok 2 (2 dagen en 1 terugkomdag): € 950,-
 • Kosten zijn incl. lunch.

Locatie(-s)

 • TU/e (Eindhoven)
 • MMC (Veldhoven)
 • UMC Utrecht (Utrecht)

Aanmelden
2019: Meldt dit bij smpee@tue.nl. 2019: Aanmelden kan via dit online inschrijvingsformulier PPMT 2019.
2020: Het aanmeldingsformulier voor 2020 is in wording. Wil u zich alvast aanmelden? Meldt dit bij smpee@tue.nl.

Max. aantal deelnemers 24 (VOL = VOL)

Meer info
SMPE/e-cursusvoorwaarden 2018/2019 / SMPE/e Course conditions 2018/2019
Physics & Physiology behind Medical Technology cursusinformatie