SMPE/e

SMPE/e mission

"To advance health care through technology by training academic professionals in medical physics and engineering"

  • De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verzorgt tweejarige post-master opleidingen voor technologie professionals in de zorg:
  • De SMPE/e verzorgt ondersteuning bij de opleiding van klinisch fysici in de vorm van post-master cursussen die specifiek op deze doelgroep zijn afgestemd. Deze cursussen staan ook open voor andere technologie professionals in de zorg.
  • SMPE/e verzorgt ook ééndaagse cursussen voor artsen (in opleiding).
  • Samen met een aantal Nederlandse en buitenlandse universiteiten organiseert SMPE/e internationale masterclasses op gebied van Healthcare Informatics.
  • Met een aantal ziekenhuizen in Nederland zijn er afstudeeropdrachten. Bij internationale ziekenhuizen zijn er stageopdrachten.