SMPE/e

School of Medical Physics and Engineering Eindhoven

Mission:  "To advance health care through technology by training academic professionals in medical physics and engineering"

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verzorgt master- en post-master onderwijs voor technologen in de zorg.

Post-master onderwijs

  • SMPE/e verzorgt tweejarige PDEng ontwerpersopleidingen voor technologie professionals in de zorg :
    • Qualified Medical Engineer (QME)
    • Clinical Informatics (CI)
  • SMPE/e zorgt tevens voor ondersteuning bij de opleiding van klinisch fysici in de vorm van post-master cursussen die specifiek op deze doelgroep zijn afgestemd. Deze cursussen staan ook open voor andere technologie professionals in de zorg.  Daarnaast verzorgt SMPE/e ééndaagse cursussen voor artsen (in opleiding).

Masteronderwijs

  • SMPE/e biedt ook Masteronderwijs Klinische Fysica aan (naast mastervakken tevens afstudeeropdrachten bij een aantal ziekenhuizen in Nederland en stageopdrachten bij internationale ziekenhuizen).