Historie

SMPE/e is in januari 2006 opgericht (door prof. Herman Beijerinck TN en prof. Frans van de Vosse BMT), voortbouwend op de ervaring die de TU/e al vanaf 1990 had met het bieden van ondersteuning bij de opleiding van klinisch fysici in de vorm van een tweejarig basis-traject (QMP:  Qualified Medical Physicist volgens EFOMP-normen) vanuit de SAI ontwerpersopleiding ‘Design and Technology of Instrumentation’ (DTI ) in samenwerking met de NVKF.  

Op basis van deze expertise werd een nieuwe tweejarige post-master opleiding Qualified Medical Engineer (QME) opgestart, met een soortgelijke opzet maar andere focus: een QME werkt nauw samen met medici om te komen tot verbetering van zorgprocessen en innovatie op de werkvloer. Bij deze procesbenadering maakt de QME adequaat gebruik van (medical) engineering vaardigheden, zoals ontwerpen, data-analyse en modelvorming.  In 2008 zijn de eerste QME-certificaten uitgereikt.  De QME-opleiding is sinds 2012 een gecertificeerde ontwerpersopleiding (PDEng) van de TU/e-faculteit Biomedische Technologie (BMT).

In september 2010 is de post-master opleiding tot klinisch informaticus gestart (CI:  Clinical Informatics): bij deze opleiding worden professionals opgeleid om tegemoet te komen aan de snel voortschrijdende digitalisering in de zorg. Gebleken is dat er vanuit de zorg grote behoefte is aan strategische denkers die de informatiestromen binnen een ziekenhuis kunnen overzien: de klinisch informaticus bouwt een brug tussen klinische praktijk, management en ict-dienstverlening. CI is een gecertificeerde ontwerpersopleiding (PDEng) bij de TU/e-faculteit Technische Natuurkunde (TN).  In 2012 zijn de eerste certificaten Klinisch Informaticus uitgereikt.

SMPE/e verzorgt in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) sinds 2014 de QME track Clinical Engineering (QME-CE). Deze track voorziet in de toenemende behoefte aan organisatiebreed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie.  Op 4 november 2016 werden de eerste gediplomeerden in het Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg geregistreerd tijdens het SMPE/e event 2016.  

Meer informatie: 

  • SMPE/e ontwerpersopleidingen QME en CI [pdf]
  • QME en CI folder voor Zorginstellingen [pdf]
  • QME en CI folder voor Bedrijven [pdf]
  • QME-CE call voor Zorginstellingen.

Overzicht jaarlijkse SMPE/e events (met gastlezingen en diploma-uitreikingen)