Vacatures

Vacature Qualified Medical Engineer (QME) i.o.

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zoekt samen met zorginstellingen kandidaten voor de post-master opleiding 

QME-CE (qualified medical engineer, track clinical engineering).

Gestationeerd in de zorginstellingen volgen de kandidaten een tweejarige ontwerpersopleiding (post-MSc), aansluitend op een passende academische studie (bio)medische technologie of gelijkwaardig. De kandidaten hebben bij voorkeur reeds klinische ervaring opgedaan. Potentiële kandidaten met enige jaren relevante werkervaring zijn eveneens van harte welkom. SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van cursussen, trainingen en workshops, die door case studies in de zorginstellingen worden getoetst. Daarnaast wordt volop ervaring opgedaan tijdens een groot ontwerpproject in de zorginstelling; hierbij wordt elke kandidaat intensief begeleid door deskundigen uit de zorginstelling en TU/e.

Zorginstellingen

De zorginstellingen hebben allen een uitgesproken ambitie op het terrein van zorgaanbod aan patiënten en het opleiden van professionals hiervoor. Voor de jaargang 2018 worden voor enkele zorginstellingen kandidaten gezocht; daarnaast nemen een aantal zorginstellingen mogelijk deel met interne kandidaten. In september 2017 worden de gesprekken met de zorginstellingen afgerond. Momenteel zoeken wij kandidaten voor minimaal 2 opleidingsplaatsen: 

  • klik hier voor een actuele lijst met de QME-CE opleidingsziekenhuizen 2018

Functie-inhoud

De Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) is een technisch specialist die ziekenhuisbreed werkt. Hij/zij heeft een grondige kennis van medische technologie en de toepassing daarvan in diagnose en behandeling. Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwerpen van processen en structuren voor een optimale inzet van deze medische technologie in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) kenmerkt zich door zijn/haar focus op de procesbenadering, systeemontwerp en door het projectmatig en ontwerpgericht werken.

Het beroepsprofiel waar deze post-masteropleiding toe opleidt, is: “Een organisatie-brede technisch specialist die op basis van een grondig overzicht over – en inzicht in – technologisch gerelateerde processen in de zorg, verantwoordelijk is voor het ontwerpen en de continue optimalisatie hiervan in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De professional legt hierover verantwoording af aan de directie en geeft vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd advies over het organisatiebeleid.”

De werkzaamheden spelen zich daarbij af op drie niveau

  • strategisch: het (mede) ontwerpen van het beleid van de zorginstelling rond medische technologie;
  • tactisch: het ontwerpen van processen en procedures waarmee de doelen van het beleid gerealiseerd worden;
  • operationeel: het (mede) uitvoeren van de processen en procedures.

De QME-CE professional vervult in de praktijk functies als coördinator medische technologie, adviseur medische technologie, hoofd medische technologie, biomedisch technoloog of vergelijkbaar.

Structuur opleiding

De aanpak bij deze opleiding is ‘hospital-based and university-managed’. De opleiding is gekoppeld aan een arbeidsplaats in het ziekenhuis en voorziet, naast een inhoudelijke verdieping middels cursussen/workshops/trainingen, ook in de toepassing van deze kennis en in de ontwikkeling van extra vaardigheden middels casussen en projecten in de zorginstelling. Tijdens de opleiding wordt de trainee actief gecoacht door een opleider uit het veld in zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling en in de uitoefening van zijn/haar functie. De wisselwerking tussen de trainees onderling - en hierdoor ook tussen de opleidingsziekenhuizen - en de contacten met de andere trainees en cursisten bij SMPE/e (o.a. klinisch fysici in opleiding en klinisch informatici in opleiding) zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijke aanstelling voor twee jaar in zorginstelling (0.8 fte) en op de TU/e (0.2 fte). Bandbreedte van het totale salaris € 2000,- tot € 3500,- per maand (afhankelijk van achtergrond en werkervaring). Daarnaast is er een vergoeding voor vakliteratuur, studiematerialen, externe cursussen, externe opdracht en conferenties.

Selectie van kandidaten en aanvang opleiding

De selectieprocedure bestaat uit 3 rondes (1. voorselectie, 2. gesprekken op de TU/e, 3. gesprekken in opleidingsziekenhuizen) en start op 1 november 2017.  De opleiding gaat van start op 1 maart 2018.

Sollicitaties

Sollicitaties vergezeld van een CV (met foto), cijferlijsten (BSc, MSc) en een korte omschrijving van relevante projecten (afstuderen, promotie, werk) dienen vóór 1 november 2017 gestuurd te worden naar smpee.qme@tue.nl.
Inlichtingen: dr.ir. I.M.M. Lammerts (i.m.m.lammerts@tue.nl), opleidingsmanager QME.

Meer informatie over de post-master opleiding QME: www.tue.nl/qme; meer informatie over de track QME-CE:  link naar QME-CE call.

Vacature Klinisch Informaticus i.o.

Op dit moment zijn er geen actuele vacatures voor klinisch informaticus i.o.

Contact